BIP Urzędu Miejskiego w Piszu

Biuletyn Informacji Publicznej

Zmiany dla wiadomości

Uchwała Nr IX/66/07 Rady Miejskiej w Piszu z dnia 26 kwietnia 2007r.

2007-12-07 11:40 - Dodanie nowej wiadomości: Uchwała Nr IX/66/07 Rady Miejskiej w Piszu z dnia 26 kwietnia 2007r. w sprawie: zmieniająca uchwałę w sprawie ustalenia Regulaminu określającego wysokość stawek i szczegółowe warunki przyznawania nauczcielom dodatków: za wysługę lat, moywacyjnego, funkcyjnego, za warunki pracy, szczegółowy sposób obliczania wynagrodzenia za godziny ponadwymiarowe i godziny doraźnych zastępstw oraz wysokość i warunki wypłacania innych składników wynagrodzenia wynikających ze stosunku pracy, a także wysokość nauczycielskiego dodatku mieszkaniowego oraz szczegółowe zasady jego przyznawania i wypłacania.

Przejdź do wiadomości