BIP Urzędu Miejskiego w Piszu

Biuletyn Informacji Publicznej

Zmiany dla wiadomości

2007-12-14 14:46 - Skasowanie wiadomości o tytule: UCHWAŁA Nr XVII/156/07 Rady Miejskiej w Piszu z dnia 30 listopada 2007 r. w sprawie: określenia wzorów formularzy do celów podatku od nieruchomości, podatku rolnego i podatku leśnego w Gminie Pisz

Przejdź do wiadomości