BIP Urzędu Miejskiego w Piszu

Biuletyn Informacji Publicznej

Zmiany dla wiadomości

Uchwała Nr XLVII/547/06 Rady Miejskiej w Piszu z dnia 31 marca 2006 r.

2007-12-19 15:27 - Dodanie nowej wiadomości: Uchwała Nr XLVII/547/06 Rady Miejskiej w Piszu z dnia 31 marca 2006 r. w sprawie: przystąpienia do zmiany Studium Uwarunkowań i Kierunków Zagospodarowania Przestrzennego Miasta i Gminy Pisz dla terenu inwestycyjnego w gminie Pisz.

Przejdź do wiadomości