BIP Urzędu Miejskiego w Piszu

Biuletyn Informacji Publicznej

Zmiany dla wiadomości

Uchwała Nr XLVII/536/06 Rady Miejskiej w Piszu z dnia 31 marca 2006 r.

2007-12-19 15:24 - Dodanie nowej wiadomości: Uchwała Nr XLVII/536/06 Rady Miejskiej w Piszu z dnia 31 marca 2006 r. w sprawie: uchwalenia Regulaminu Utrzymania Czystości i Porządku na Terenie Gminy Pisz.

Przejdź do wiadomości