BIP Urzędu Miejskiego w Piszu

Biuletyn Informacji Publicznej

Zmiany dla wiadomości

2007-12-21 09:01 - Dodanie nowej wiadomości: Uchwała Nr XLIX/579/06 Rady Miejskiej w Piszu z dnia 30 czerwca 2006 roku w sprawie: wspólnej realizacji zadania "Budowa skrzyżowania ul. Mazurskiej z ul. Długą w Piszu oraz budowa przejazdu kolejowego kat. "D" (tymczasowego) na ul. Mazurskiej w Piszu"

2008-01-04 08:21 - Skasowanie wiadomości o tytule: Uchwała Nr XLIX/579/06 Rady Miejskiej w Piszu z dnia 30 czerwca 2006 roku w sprawie: wspólnej realizacji zadania \"Budowa skrzyżowania ul. Mazurskiej z ul. Długą w Piszu oraz budowa przejazdu kolejowego kat. \"D\" (tymczasowego) na ul. Mazurskiej w Piszu\"

Przejdź do wiadomości