BIP Urzędu Miejskiego w Piszu

Biuletyn Informacji Publicznej

Zmiany dla wiadomości

Uchwała Nr IX/73/07 Rady Miejskiej w Piszu z dnia 26 kwietnia 2007 roku

2007-12-21 09:26 - Dodanie nowej wiadomości: U C H W A Ł A Nr IX/73/07 RADY MIEJSKIEJ W PISZU z dnia 26 kwietnia 2007 roku w sprawie: obciążenia działki będącej własnością Gminy Pisz służebnością gruntową

Przejdź do wiadomości