BIP Urzędu Miejskiego w Piszu

Biuletyn Informacji Publicznej

Zmiany dla wiadomości

Uchwała Nr XVI/159/03 z dnia 29 października 2003r.

2003-11-25 16:45 - Dodanie nowej wiadomości: Uchwała Nr XVI/159/03 z dnia 29 października 2003r. w sprawie: przystąpienia do sporządzenia miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego miasta Pisz, obejmującego działki o numerach geodezyjnych 1458, 1462 i część dz. nr 1431/4

Przejdź do wiadomości