BIP Urzędu Miejskiego w Piszu

Biuletyn Informacji Publicznej

Zmiany dla wiadomości

Wpis do rejestru wyborców

2012-05-15 09:46 - Dodanie nowej wiadomości: Wpis do rejestru wyborców

2013-01-22 13:18 - Edycja wiadomości Wpis do rejestru wyborców

2013-01-22 13:19 - Edycja wiadomości Wpis do rejestru wyborców

2020-11-10 10:16 - Edycja wiadomości Wpis do rejestru wyborców

Przejdź do wiadomości