BIP Urzędu Miejskiego w Piszu

Biuletyn Informacji Publicznej

Zmiany dla wiadomości

Wykaz stałych Komisji Rady

2003-07-10 14:13 - Dodanie nowej wiadomości: U C H W A Ł A Nr V/54/2003

2003-09-16 14:36 - Nazwisko Mariusz Trupacz w związku z wygaśnięciem mandatu wykreślono ze składu komisji Budżetu, Finansów, Rozwoju Gospodarczego, Budownictwa i Zagospodarowania Przestrzennego i Komisji Oświaty,Kultury, Ochrony Zdrowia, Sportu i Turystyki W jego miejsce wpisano nazwisko Wiesław Nikiel.

2004-11-16 14:40 - Edycja wiadomości Wykaz stałych Komisji Rady

2006-12-21 10:59 - wprowadzono skład osobowy komisji.

2007-12-07 10:00 - Edycja wiadomości Wykaz stałych Komisji Rady

2008-02-19 15:30 - Zmiana przewodniczącego Komisji Rady Miejskiej

2008-05-15 15:32 - Zmiana składu osobowego Komisji

2009-07-08 18:03 - zmiany w składach Komisji

2010-08-13 18:14 - zmiana przewodniczącego komisji

Przejdź do wiadomości