BIP Urzędu Miejskiego w Piszu

Biuletyn Informacji Publicznej

Zmiany dla wiadomości

2009-02-05 14:35 - Dodanie nowej wiadomości: Uchwała Nr XXXIII/374/09 Rady Miejskiej w Piszu z dnia 26 stycznia 2009 roku w sprawie: udzielenia pomocy finansowej Powiatowi Piskiemu na realizację zadania z zakresu transportu zbiorowego i dróg publicznych

2009-02-05 14:43 - Skasowanie wiadomości o tytule: Uchwała Nr XXXIII/374/09 Rady Miejskiej w Piszu z dnia 26 stycznia 2009 roku w sprawie: udzielenia pomocy finansowej Powiatowi Piskiemu na realizację zadania z zakresu transportu zbiorowego i dróg publicznych

Przejdź do wiadomości