BIP Urzędu Miejskiego w Piszu

Biuletyn Informacji Publicznej

Zmiany dla wiadomości

2009-02-05 14:34 - Dodanie nowej wiadomości: Uchwała Nr XXXIII/373/09 Rady Miejskiej w Piszu z dnia 26 stycznia 2009 roku w sprawie: ustalenia stawek opłaty miejscowej oraz sposobu jej poboru

2009-02-05 14:44 - Skasowanie wiadomości o tytule: Uchwała Nr XXXIII/373/09 Rady Miejskiej w Piszu z dnia 26 stycznia 2009 roku w sprawie: ustalenia stawek opłaty miejscowej oraz sposobu jej poboru

Przejdź do wiadomości