BIP Urzędu Miejskiego w Piszu

Biuletyn Informacji Publicznej

Zmiany dla wiadomości

Uchwała Nr XXXI/365/08 Rady Miejskiej w Piszu z dnia 29 grudnia 2008 r.

2009-02-09 15:48 - Dodanie nowej wiadomości: Uchwała Nr XXXI/365/08 Rady Miejskiej w Piszu z dnia 29 grudnia 2008r. w sprawie: wyrażenia zgody na zawarcie porozumienia dotyczącego przystąpienia do realizacji projektu indywidualnego pod nazwą "Program budowy ekologicznych mini przystani żeglarskich wraz z systemami odbioru i segregacji odpadów na wybranych obszarach regionu warmińsko-mazurskiego", przyjętego na listę indywidualnych projektów kluczowych Regionalnego Programu Operacyjnego Warmia i Mazury na lata 2007-2013.

Przejdź do wiadomości