BIP Urzędu Miejskiego w Piszu

Autorzy

Lista wszystkich autorów serwisu

Imię i Nazwisko Funkcja
1 Adam Masłowski Audytor Wewnętrzny
2 Adam Ruszczyk Młodszy Referent
3 Adam Rutkowski podinspektor
4 Adrian Majkrzak Inspektor
5 Agnieszka Bartyzel Podinspektor
6 Agnieszka Kowalczuk Inspektor
7 Agnieszka Kręciewska Inspektor
8 Aldona Klimek Skarbnik Gminy i Miasta Pisz
9 Aleksandra Kubrak Naczelnik WSOPiT
10 Andrzej Kurpiewski
11 Andrzej Podeszwik Inspektor
12 Anna Błaszczyk Dyrektor
13 Anna Bogdanowicz Specjalista ds Zamówień Publicznych
14 Anna Borawska
15 Anna Heller Koordynator
16 Anna Jankiewicz Inspektor
17 Anna Michalak inspektor
18 Anna Milewska
19 Arkadiusz Jackowski
20 Arkadiusz Tomaszewicz Z-ca Kierownika GKI
21 Barbara Damięcka Inspektor
22 Barbara Grzeszczak Inspektor
23 Barbara Leniec Zastępca Naczelnika Wydziału Finansowego - podatki
24 Bartłomiej Sienkiewicz Inspektor
25 Bogusława Dąbrowska Inspektor
26 Bożena Walada Sekretarka
27 Danuta Bazydło Inspektor
28 Danuta Sokołowska Zastępca Kierownika
29 Dariusz Laskowski
30 Dariusz Zacharzewski
31 Dawid Rutka Informatyk
32 Dorota Wlazłowska Podinspektor
33 Elżbieta Charubin Inspektor
34 Elżbieta Jedynak Inspektor
35 Elżbieta Sadłowska Naczelnik Wydziału
36 Elżbieta Winek Inspektor
37 Emil Bagiński
38 Ewa Banach Młodszy referent
39 Ewa Długozima Inspektor
40 Ewa Michalak-Turska Inspektor
41 Ewa Ostrowska
42 Ewa Rogowska Naczelnik Wydziału Zagospodarowania Przestrzennego
43 Ewa Szymańska Inspektor
44 Ewa Żmijewska Naczelnika WGN
45 Ewelina Machnacz Inspektor
46 Grażyna Leszczyńska Zastępca Burmistrza
47 Grażyna Wnęta Inspektor
48 Hanna Waszkiewicz Inspektor
49 Hanna Zawalich Inspektor
50 Helena Tumulska Inspektor
51 Henryk Skrodzki Inspektor
52 Jadwiga Kosmowska Inspektor
53 Jadwiga Szyszkowska Kierownik Biura Rady
54 Janina Smaka
55 Janusz Zachara Kierownik Biura Rady Miejskiej
56 Jarosław Andrzej Turski Naczelnik Wydziału Organizacyjnego
57 Joanna Banach Inspektor
58 Joanna Sadłowska Zastępca Naczelnika Wydziału
59 Justyna Semeniuk
60 Kamila Zajk Podinspektor
61 Karolina Piechowiak
62 Katarzyna Banach Inspektor
63 Katarzyna Malinowska Inspektor
64 Katarzyna Paprota
65 Kazimierz Podsiad Komendant Straży Miejskiej
66 Konserwator strony Konserwator
67 Krystyna Grosfeld Inspektor
68 Krzysztof Nosek Inspektor
69 Krzysztof Nowak inspektor
70 Krzysztof Strzałkowski Inspektor
71 Lech
72 Lech Szumowski Starszy Informatyk - Administrator BIP
73 Łukasz Kowalczuk Inspektor
74 Łukasz Lenckowski
75 Maciej Cwalina Inspektor
76 Magdalena Misierewicz-Obrycka Kierownik USC
77 Magdalena Szyszkowska Naczelnik OPT
78 Małgorzata Borak Naczelnik Wydziału
79 Małgorzata Dubełek Inspektor
80 Małgorzata Dykty Inspektor
81 Małgorzata Kowalczyk Inspektor
82 Marcin Gromadzki Inspektor
83 Marcin Ilewicz Inspektor
84 Marek Wykowski Inspektor
85 Maria Chmielewska Inspektor
86 Maria Sokoll Zastępca Burmistrza
87 Mariusz Podeszwik Inspektor
88 Marta Buczyńska
89 Marta Kulągowska inspektor
90 Marta Łuba pracownik gospodarczy
91 Mateusz Cieśluk Młodszy referent
92 Michał Kulenty Referent
93 Mieczysław Olender Kierownik
94 Mirosława Wrona Inspektor
95 Monika Cwalińska
96 Monika Miłosek
97 Monika Stypułkowska Inspektor
98 Monika Tykocka Koordynator
99 Monika Woźniak-Wilimczyk Z-ca naczelnika
100 Paweł Bosak p.o.Naczelnika IPF
101 Paweł Szczech Podinspektor
102 Piotr Grochal Naczelnik WGKiR
103 Piotr Syta Inspektor
104 Regina Zielińska Kierownik USC
105 Renata Puchalska Zastępca Naczelnika Wydziału Finansowego - podatki
106 Ryszard Buczel Inspektor
107 Sławomir Muras Podinspektor
108 Stanisław Plona Inspektor
109 Sylwester Giszczak Inspektor
110 Sylwia Banach
111 Sylwia Szczech
112 Szymon Werra
113 Tomasz Olszewski Sekretarz
114 Tomasz Polewaczyk podinspektor
115 Wanda Sikorska Inspektor
116 Wiesław Pupek Naczelnik Wydziału Ogólnego
117 Wojciech Józwik Administrator
118 Wojciech Przygoda podinspektor
119 Zbigniew Czapski Inspektor
120 Zbigniew Wdowiarski Inspektor