BIP Urzędu Miejskiego w Piszu

Autorzy

Lista wszystkich autorów serwisu

Imię i Nazwisko Funkcja
1 Adam Masłowski Audytor Wewnętrzny
2 Adam Ruszczyk Młodszy Referent
3 Adam Rutkowski podinspektor
4 Adrian Majkrzak Inspektor
5 Agnieszka Bartyzel Podinspektor
6 Agnieszka Kowalczuk Inspektor
7 Agnieszka Kręciewska Inspektor
8 Aldona Klimek Skarbnik Gminy i Miasta Pisz
9 Aleksandra Kubrak Naczelnik WSOPiT
10 Andrzej Kurpiewski
11 Andrzej Podeszwik Inspektor
12 Aneta Filipkowska
13 Anna Błaszczyk Dyrektor
14 Anna Bogdanowicz Specjalista ds Zamówień Publicznych
15 Anna Borawska
16 Anna Heller Koordynator
17 Anna Jankiewicz Inspektor
18 Anna Michalak inspektor
19 Anna Milewska
20 Arkadiusz Jackowski
21 Arkadiusz Tomaszewicz Z-ca Kierownika GKI
22 Barbara Damięcka Inspektor
23 Barbara Grzeszczak Inspektor
24 Barbara Leniec Zastępca Naczelnika Wydziału Finansowego - podatki
25 Bartłomiej Sienkiewicz Inspektor
26 Bogusława Dąbrowska Inspektor
27 Bożena Walada Sekretarka
28 Danuta Bazydło Inspektor
29 Danuta Sokołowska Zastępca Kierownika
30 Dariusz Laskowski
31 Dariusz Zacharzewski
32 Dawid Rutka Informatyk
33 Dorota Wlazłowska Podinspektor
34 Elżbieta Charubin Inspektor
35 Elżbieta Jedynak Inspektor
36 Elżbieta Sadłowska Naczelnik Wydziału
37 Elżbieta Winek Inspektor
38 Emil Bagiński
39 Ewa Banach Młodszy referent
40 Ewa Dąbrowska Podinspektor
41 Ewa Długozima Inspektor
42 Ewa Michalak-Turska Inspektor
43 Ewa Ostrowska
44 Ewa Rogowska Naczelnik Wydziału Zagospodarowania Przestrzennego
45 Ewa Szymańska Inspektor
46 Ewa Żmijewska Naczelnika WGN
47 Ewelina Machnacz Inspektor
48 Grażyna Leszczyńska Zastępca Burmistrza
49 Grażyna Wnęta Inspektor
50 Hanna Waszkiewicz Inspektor
51 Hanna Zawalich Inspektor
52 Helena Tumulska Inspektor
53 Henryk Skrodzki Inspektor
54 Jadwiga Kosmowska Inspektor
55 Jadwiga Szyszkowska Kierownik Biura Rady
56 Janina Smaka
57 Janusz Zachara Kierownik Biura Rady Miejskiej
58 Jarosław Andrzej Turski Naczelnik Wydziału Organizacyjnego
59 Joanna Banach Inspektor
60 Joanna Sadłowska Zastępca Naczelnika Wydziału
61 Justyna Semeniuk
62 Kamila Zajk Podinspektor
63 Karolina Piechowiak
64 Katarzyna Banach Inspektor
65 Katarzyna Malinowska Inspektor
66 Katarzyna Paprota
67 Kazimierz Podsiad Komendant Straży Miejskiej
68 Konserwator strony Konserwator
69 Krystyna Grosfeld Inspektor
70 Krzysztof Nosek Inspektor
71 Krzysztof Nowak inspektor
72 Krzysztof Strzałkowski Inspektor
73 Lech
74 Lech Szumowski Starszy Informatyk - Administrator BIP
75 Łukasz Kowalczuk Inspektor
76 Łukasz Lenckowski
77 Maciej Cwalina Inspektor
78 Magdalena Misierewicz-Obrycka Kierownik USC
79 Magdalena Szyszkowska Naczelnik OPT
80 Małgorzata Borak Naczelnik Wydziału
81 Małgorzata Dubełek Inspektor
82 Małgorzata Dykty Inspektor
83 Małgorzata Kowalczyk Inspektor
84 Marcin Gromadzki Inspektor
85 Marcin Ilewicz Inspektor
86 Marek Wykowski Inspektor
87 Maria Chmielewska Inspektor
88 Maria Sokoll Zastępca Burmistrza
89 Mariusz Podeszwik Inspektor
90 Marta Buczyńska
91 Marta Kulągowska inspektor
92 Marta Łuba pracownik gospodarczy
93 Mateusz Cieśluk Młodszy referent
94 Michał Kulenty Referent
95 Mieczysław Olender Kierownik
96 Mirosława Wrona Inspektor
97 Monika Cwalińska
98 Monika Miłosek
99 Monika Stypułkowska Inspektor
100 Monika Tykocka Koordynator
101 Monika Woźniak-Wilimczyk Z-ca naczelnika
102 Paweł Bosak p.o.Naczelnika IPF
103 Paweł Szczech Podinspektor
104 Piotr Grochal Naczelnik WGKiR
105 Piotr Syta Inspektor
106 Regina Zielińska Kierownik USC
107 Renata Puchalska Zastępca Naczelnika Wydziału Finansowego - podatki
108 Ryszard Buczel Inspektor
109 Sławomir Muras Podinspektor
110 Stanisław Plona Inspektor
111 Sylwester Giszczak Inspektor
112 Sylwia Banach
113 Sylwia Szczech
114 Szymon Werra
115 Tomasz Olszewski Sekretarz
116 Tomasz Polewaczyk podinspektor
117 Wanda Sikorska Inspektor
118 Wiesław Pupek Naczelnik Wydziału Ogólnego
119 Wojciech Józwik Administrator
120 Wojciech Przygoda podinspektor
121 Zbigniew Czapski Inspektor
122 Zbigniew Wdowiarski Inspektor