BIP Urzędu Miejskiego w Piszu

Biuletyn Informacji Publicznej

Autorzy

Lista wszystkich autorów serwisu

Imię i Nazwisko Funkcja
1 Adam Masłowski Audytor Wewnętrzny
2 Adam Ruszczyk Młodszy Referent
3 Adam Rutkowski podinspektor
4 Adrian Majkrzak Inspektor
5 Agnieszka Bartyzel Podinspektor
6 Agnieszka Kowalczuk Inspektor
7 Agnieszka Kręciewska Inspektor
8 Aldona Klimek Skarbnik Gminy i Miasta Pisz
9 Aleksandra Kubrak Naczelnik WSOPiT
10 Aleksandra Ptak Podinspektor
11 Andrzej Kurpiewski
12 Andrzej Podeszwik Inspektor
13 Aneta Filipkowska
14 Anna Błaszczyk Dyrektor
15 Anna Bogdanowicz Specjalista ds Zamówień Publicznych
16 Anna Borawska
17 Anna Heller Koordynator
18 Anna Jankiewicz Inspektor
19 Anna Michalak inspektor
20 Anna Milewska-Pietrzyk
21 Arkadiusz Jackowski
22 Arkadiusz Kubalewski Sekretarz
23 Arkadiusz Tomaszewicz Z-ca Kierownika GKI
24 Barbara Damięcka Inspektor
25 Barbara Grzeszczak Inspektor
26 Barbara Leniec Zastępca Naczelnika Wydziału Finansowego - podatki
27 Bartłomiej Sienkiewicz Inspektor
28 Bogusława Dąbrowska Inspektor
29 Danuta Bazydło Inspektor
30 Danuta Sokołowska Zastępca Kierownika
31 Dariusz Laskowski
32 Dariusz Zacharzewski
33 Dawid Rutka Informatyk
34 Dorota Wlazłowska Podinspektor
35 Edyta Kryszajtys podinspektor
36 Elżbieta Charubin Inspektor
37 Elżbieta Jedynak Inspektor
38 Elżbieta Sadłowska Naczelnik Wydziału
39 Elżbieta Winek Inspektor
40 Emil Bagiński
41 Ewa Banach Młodszy referent
42 Ewa Dąbrowska Podinspektor
43 Ewa Michalak-Turska Inspektor
44 Ewa Ostrowska
45 Ewa Rogowska Naczelnik Wydziału Zagospodarowania Przestrzennego
46 Ewa Szymańska Inspektor
47 Ewa Żmijewska Naczelnika WGN
48 Ewelina Machnacz Inspektor
49 Grażyna Leszczyńska Zastępca Burmistrza
50 Grażyna Wnęta Inspektor
51 Hanna Waszkiewicz Inspektor
52 Hanna Zawalich Inspektor
53 Helena Tumulska Inspektor
54 Henryk Skrodzki Inspektor
55 Jadwiga Kosmowska Inspektor
56 Jadwiga Szyszkowska Kierownik Biura Rady
57 Janina Smaka
58 Janusz Zachara Kierownik Biura Rady Miejskiej
59 Jarosław Andrzej Turski Naczelnik Wydziału Organizacyjnego
60 Joanna Banach Inspektor
61 Joanna Sadłowska Zastępca Naczelnika Wydziału
62 Jolanta Opalach Młodszy referent
63 Justyna Semeniuk
64 Kamila Zajk Podinspektor
65 Karol Banach
66 Karolina Piechowiak
67 Karolina Radecka
68 Katarzyna Banach Inspektor
69 Katarzyna Krasa
70 Katarzyna Malinowska Inspektor
71 Kazimierz Podsiad Komendant Straży Miejskiej
72 Konserwator strony Konserwator
73 Krystyna Grosfeld Inspektor
74 Krystyna Marcińczyk Naczelnik
75 Krzysztof Nosek Inspektor
76 Krzysztof Nowak inspektor
77 Krzysztof Strzałkowski Inspektor
78 Lech
79 Lech Szumowski Starszy Informatyk - Administrator BIP
80 Lena Piotrowicz
81 Łukasz Kowalczuk Inspektor
82 Łukasz Lenckowski
83 Maciej Cwalina Inspektor
84 Magdalena Misierewicz-Obrycka Kierownik USC
85 Magdalena Szyszkowska Naczelnik OPT
86 Małgorzata Borak Naczelnik Wydziału
87 Małgorzata Dubełek Inspektor
88 Małgorzata Dykty Inspektor
89 Małgorzata Kowalczyk Inspektor
90 Marcin Gromadzki Inspektor
91 Marcin Ilewicz Inspektor
92 Marek Wykowski Inspektor
93 Maria Chmielewska Inspektor
94 Maria Sokoll Zastępca Burmistrza
95 Mariusz Podeszwik Inspektor
96 Marta Buczyńska
97 Marta Kulągowska inspektor
98 Marta Łuba pracownik gospodarczy
99 Mateusz Cieśluk Młodszy referent
100 Michał Kulenty Referent
101 Michał Zapert
102 Mieczysław Olender Kierownik
103 Mirosława Wrona Inspektor
104 Monika Cwalińska
105 Monika Miłosek
106 Monika Rogińska-Maconko Inspektor
107 Monika Stypułkowska Inspektor
108 Monika Tykocka Koordynator
109 Monika Woźniak-Wilimczyk Inspektor
110 Paulina Kuliś Podinspektor
111 Paweł Bosak p.o.Naczelnika IPF
112 Paweł Szczech Podinspektor
113 Piotr Grochal Naczelnik WGKiR
114 Piotr Syta Inspektor
115 Regina Zielińska Kierownik USC
116 Renata Puchalska Zastępca Naczelnika Wydziału Finansowego - podatki
117 Ryszard Buczel Inspektor
118 Sławomir Muras Podinspektor
119 Sławomir Szczęk
120 Stanisław Plona Inspektor
121 Sylwester Giszczak Inspektor
122 Sylwia Banach
123 Sylwia Szczech
124 Szymon Werra
125 Tomasz Olszewski Sekretarz
126 Tomasz Polewaczyk podinspektor
127 Wanda Sikorska Inspektor
128 Wiesław Pupek Naczelnik Wydziału Ogólnego
129 Wojciech Józwik Administrator
130 Wojciech Przygoda podinspektor
131 Zbigniew Czapski Inspektor
132 Zbigniew Wdowiarski Inspektor