BIP Urzędu Miejskiego w Piszu

Autorzy

Lista wszystkich autorów serwisu

Imię i Nazwisko Funkcja
1 Adam Masłowski Audytor Wewnętrzny
2 Adam Ruszczyk Młodszy Referent
3 Adam Rutkowski podinspektor
4 Adrian Majkrzak Inspektor
5 Agnieszka Bartyzel Podinspektor
6 Agnieszka Kowalczuk Inspektor
7 Agnieszka Kręciewska Inspektor
8 Aldona Klimek Skarbnik Gminy i Miasta Pisz
9 Aleksandra Kubrak Naczelnik WSOPiT
10 Andrzej Kurpiewski
11 Andrzej Podeszwik Inspektor
12 Anna Błaszczyk Dyrektor
13 Anna Bogdanowicz Specjalista ds Zamówień Publicznych
14 Anna Borawska
15 Anna Heller Koordynator
16 Anna Jankiewicz Inspektor
17 Anna Michalak inspektor
18 Anna Milewska
19 Arkadiusz Jackowski
20 Arkadiusz Tomaszewicz Z-ca Kierownika GKI
21 Barbara Damięcka Inspektor
22 Barbara Grzeszczak Inspektor
23 Barbara Leniec Zastępca Naczelnika Wydziału Finansowego - podatki
24 Bartłomiej Sienkiewicz Inspektor
25 Bogusława Dąbrowska Inspektor
26 Bożena Walada Sekretarka
27 Danuta Bazydło Inspektor
28 Danuta Sokołowska Zastępca Kierownika
29 Dariusz Laskowski
30 Dariusz Zacharzewski
31 Dawid Rutka Informatyk
32 Dorota Wlazłowska Podinspektor
33 Elżbieta Charubin Inspektor
34 Elżbieta Jedynak Inspektor
35 Elżbieta Sadłowska Naczelnik Wydziału
36 Elżbieta Winek Inspektor
37 Emil Bagiński
38 Ewa Banach Młodszy referent
39 Ewa Dąbrowska Podinspektor
40 Ewa Długozima Inspektor
41 Ewa Michalak-Turska Inspektor
42 Ewa Ostrowska
43 Ewa Rogowska Naczelnik Wydziału Zagospodarowania Przestrzennego
44 Ewa Szymańska Inspektor
45 Ewa Żmijewska Naczelnika WGN
46 Ewelina Machnacz Inspektor
47 Grażyna Leszczyńska Zastępca Burmistrza
48 Grażyna Wnęta Inspektor
49 Hanna Waszkiewicz Inspektor
50 Hanna Zawalich Inspektor
51 Helena Tumulska Inspektor
52 Henryk Skrodzki Inspektor
53 Jadwiga Kosmowska Inspektor
54 Jadwiga Szyszkowska Kierownik Biura Rady
55 Janina Smaka
56 Janusz Zachara Kierownik Biura Rady Miejskiej
57 Jarosław Andrzej Turski Naczelnik Wydziału Organizacyjnego
58 Joanna Banach Inspektor
59 Joanna Sadłowska Zastępca Naczelnika Wydziału
60 Justyna Semeniuk
61 Kamila Zajk Podinspektor
62 Karolina Piechowiak
63 Katarzyna Banach Inspektor
64 Katarzyna Malinowska Inspektor
65 Katarzyna Paprota
66 Kazimierz Podsiad Komendant Straży Miejskiej
67 Konserwator strony Konserwator
68 Krystyna Grosfeld Inspektor
69 Krzysztof Nosek Inspektor
70 Krzysztof Nowak inspektor
71 Krzysztof Strzałkowski Inspektor
72 Lech
73 Lech Szumowski Starszy Informatyk - Administrator BIP
74 Łukasz Kowalczuk Inspektor
75 Łukasz Lenckowski
76 Maciej Cwalina Inspektor
77 Magdalena Misierewicz-Obrycka Kierownik USC
78 Magdalena Szyszkowska Naczelnik OPT
79 Małgorzata Borak Naczelnik Wydziału
80 Małgorzata Dubełek Inspektor
81 Małgorzata Dykty Inspektor
82 Małgorzata Kowalczyk Inspektor
83 Marcin Gromadzki Inspektor
84 Marcin Ilewicz Inspektor
85 Marek Wykowski Inspektor
86 Maria Chmielewska Inspektor
87 Maria Sokoll Zastępca Burmistrza
88 Mariusz Podeszwik Inspektor
89 Marta Buczyńska
90 Marta Kulągowska inspektor
91 Marta Łuba pracownik gospodarczy
92 Mateusz Cieśluk Młodszy referent
93 Michał Kulenty Referent
94 Mieczysław Olender Kierownik
95 Mirosława Wrona Inspektor
96 Monika Cwalińska
97 Monika Miłosek
98 Monika Stypułkowska Inspektor
99 Monika Tykocka Koordynator
100 Monika Woźniak-Wilimczyk Z-ca naczelnika
101 Paweł Bosak p.o.Naczelnika IPF
102 Paweł Szczech Podinspektor
103 Piotr Grochal Naczelnik WGKiR
104 Piotr Syta Inspektor
105 Regina Zielińska Kierownik USC
106 Renata Puchalska Zastępca Naczelnika Wydziału Finansowego - podatki
107 Ryszard Buczel Inspektor
108 Sławomir Muras Podinspektor
109 Stanisław Plona Inspektor
110 Sylwester Giszczak Inspektor
111 Sylwia Banach
112 Sylwia Szczech
113 Szymon Werra
114 Tomasz Olszewski Sekretarz
115 Tomasz Polewaczyk podinspektor
116 Wanda Sikorska Inspektor
117 Wiesław Pupek Naczelnik Wydziału Ogólnego
118 Wojciech Józwik Administrator
119 Wojciech Przygoda podinspektor
120 Zbigniew Czapski Inspektor
121 Zbigniew Wdowiarski Inspektor