BIP Urzędu Miejskiego w Piszu

Autorzy

Lista wszystkich autorów serwisu

Imię i Nazwisko Funkcja
1 Adam Masłowski Audytor Wewnętrzny
2 Adam Ruszczyk Młodszy Referent
3 Adam Rutkowski podinspektor
4 Adrian Majkrzak Inspektor
5 Agnieszka Bartyzel Podinspektor
6 Agnieszka Kowalczuk Inspektor
7 Agnieszka Kręciewska Inspektor
8 Aldona Klimek Skarbnik Gminy i Miasta Pisz
9 Aleksandra Kubrak Naczelnik WSOPiT
10 Aleksandra Ptak Podinspektor
11 Andrzej Kurpiewski
12 Andrzej Podeszwik Inspektor
13 Aneta Filipkowska
14 Anna Błaszczyk Dyrektor
15 Anna Bogdanowicz Specjalista ds Zamówień Publicznych
16 Anna Borawska
17 Anna Heller Koordynator
18 Anna Jankiewicz Inspektor
19 Anna Michalak inspektor
20 Anna Milewska
21 Arkadiusz Jackowski
22 Arkadiusz Tomaszewicz Z-ca Kierownika GKI
23 Barbara Damięcka Inspektor
24 Barbara Grzeszczak Inspektor
25 Barbara Leniec Zastępca Naczelnika Wydziału Finansowego - podatki
26 Bartłomiej Sienkiewicz Inspektor
27 Bogusława Dąbrowska Inspektor
28 Bożena Walada Sekretarka
29 Danuta Bazydło Inspektor
30 Danuta Sokołowska Zastępca Kierownika
31 Dariusz Laskowski
32 Dariusz Zacharzewski
33 Dawid Rutka Informatyk
34 Dorota Wlazłowska Podinspektor
35 Elżbieta Charubin Inspektor
36 Elżbieta Jedynak Inspektor
37 Elżbieta Sadłowska Naczelnik Wydziału
38 Elżbieta Winek Inspektor
39 Emil Bagiński
40 Ewa Banach Młodszy referent
41 Ewa Dąbrowska Podinspektor
42 Ewa Michalak-Turska Inspektor
43 Ewa Ostrowska
44 Ewa Rogowska Naczelnik Wydziału Zagospodarowania Przestrzennego
45 Ewa Szymańska Inspektor
46 Ewa Żmijewska Naczelnika WGN
47 Ewelina Machnacz Inspektor
48 Grażyna Leszczyńska Zastępca Burmistrza
49 Grażyna Wnęta Inspektor
50 Hanna Waszkiewicz Inspektor
51 Hanna Zawalich Inspektor
52 Helena Tumulska Inspektor
53 Henryk Skrodzki Inspektor
54 Jadwiga Kosmowska Inspektor
55 Jadwiga Szyszkowska Kierownik Biura Rady
56 Janina Smaka
57 Janusz Zachara Kierownik Biura Rady Miejskiej
58 Jarosław Andrzej Turski Naczelnik Wydziału Organizacyjnego
59 Joanna Banach Inspektor
60 Joanna Sadłowska Zastępca Naczelnika Wydziału
61 Justyna Semeniuk
62 Kamila Zajk Podinspektor
63 Karolina Piechowiak
64 Katarzyna Banach Inspektor
65 Katarzyna Malinowska Inspektor
66 Katarzyna Paprota
67 Katarzyna Szulc
68 Kazimierz Podsiad Komendant Straży Miejskiej
69 Konserwator strony Konserwator
70 Krystyna Grosfeld Inspektor
71 Krystyna Marcińczyk Naczelnik
72 Krzysztof Nosek Inspektor
73 Krzysztof Nowak inspektor
74 Krzysztof Strzałkowski Inspektor
75 Lech
76 Lech Szumowski Starszy Informatyk - Administrator BIP
77 Łukasz Kowalczuk Inspektor
78 Łukasz Lenckowski
79 Maciej Cwalina Inspektor
80 Magdalena Misierewicz-Obrycka Kierownik USC
81 Magdalena Szyszkowska Naczelnik OPT
82 Małgorzata Borak Naczelnik Wydziału
83 Małgorzata Dubełek Inspektor
84 Małgorzata Dykty Inspektor
85 Małgorzata Kowalczyk Inspektor
86 Marcin Gromadzki Inspektor
87 Marcin Ilewicz Inspektor
88 Marek Wykowski Inspektor
89 Maria Chmielewska Inspektor
90 Maria Sokoll Zastępca Burmistrza
91 Mariusz Podeszwik Inspektor
92 Marta Buczyńska
93 Marta Kulągowska inspektor
94 Marta Łuba pracownik gospodarczy
95 Mateusz Cieśluk Młodszy referent
96 Michał Kulenty Referent
97 Mieczysław Olender Kierownik
98 Mirosława Wrona Inspektor
99 Monika Cwalińska
100 Monika Miłosek
101 Monika Stypułkowska Inspektor
102 Monika Tykocka Koordynator
103 Monika Woźniak-Wilimczyk Inspektor
104 Paweł Bosak p.o.Naczelnika IPF
105 Paweł Szczech Podinspektor
106 Piotr Grochal Naczelnik WGKiR
107 Piotr Syta Inspektor
108 Regina Zielińska Kierownik USC
109 Renata Puchalska Zastępca Naczelnika Wydziału Finansowego - podatki
110 Ryszard Buczel Inspektor
111 Sławomir Muras Podinspektor
112 Stanisław Plona Inspektor
113 Sylwester Giszczak Inspektor
114 Sylwia Banach
115 Sylwia Szczech
116 Szymon Werra
117 Tomasz Olszewski Sekretarz
118 Tomasz Polewaczyk podinspektor
119 Wanda Sikorska Inspektor
120 Wiesław Pupek Naczelnik Wydziału Ogólnego
121 Wojciech Józwik Administrator
122 Wojciech Przygoda podinspektor
123 Zbigniew Czapski Inspektor
124 Zbigniew Wdowiarski Inspektor