BIP Urzędu Miejskiego w Piszu

Autorzy

Lista wszystkich autorów serwisu

Imię i Nazwisko Funkcja
1 Adam Masłowski Audytor Wewnętrzny
2 Adam Ruszczyk Młodszy Referent
3 Adam Rutkowski podinspektor
4 Adrian Majkrzak Inspektor
5 Agnieszka Bartyzel Podinspektor
6 Agnieszka Kowalczuk Inspektor
7 Agnieszka Kręciewska Inspektor
8 Aldona Klimek Skarbnik Gminy i Miasta Pisz
9 Aleksandra Kubrak Naczelnik WSOPiT
10 Aleksandra Ptak Podinspektor
11 Andrzej Kurpiewski
12 Andrzej Podeszwik Inspektor
13 Aneta Filipkowska
14 Anna Błaszczyk Dyrektor
15 Anna Bogdanowicz Specjalista ds Zamówień Publicznych
16 Anna Borawska
17 Anna Heller Koordynator
18 Anna Jankiewicz Inspektor
19 Anna Michalak inspektor
20 Anna Milewska
21 Arkadiusz Jackowski
22 Arkadiusz Tomaszewicz Z-ca Kierownika GKI
23 Barbara Damięcka Inspektor
24 Barbara Grzeszczak Inspektor
25 Barbara Leniec Zastępca Naczelnika Wydziału Finansowego - podatki
26 Bartłomiej Sienkiewicz Inspektor
27 Bogusława Dąbrowska Inspektor
28 Danuta Bazydło Inspektor
29 Danuta Sokołowska Zastępca Kierownika
30 Dariusz Laskowski
31 Dariusz Zacharzewski
32 Dawid Rutka Informatyk
33 Dorota Wlazłowska Podinspektor
34 Edyta Kryszajtys podinspektor
35 Elżbieta Charubin Inspektor
36 Elżbieta Jedynak Inspektor
37 Elżbieta Sadłowska Naczelnik Wydziału
38 Elżbieta Winek Inspektor
39 Emil Bagiński
40 Ewa Banach Młodszy referent
41 Ewa Dąbrowska Podinspektor
42 Ewa Michalak-Turska Inspektor
43 Ewa Ostrowska
44 Ewa Rogowska Naczelnik Wydziału Zagospodarowania Przestrzennego
45 Ewa Szymańska Inspektor
46 Ewa Żmijewska Naczelnika WGN
47 Ewelina Machnacz Inspektor
48 Grażyna Leszczyńska Zastępca Burmistrza
49 Grażyna Wnęta Inspektor
50 Hanna Waszkiewicz Inspektor
51 Hanna Zawalich Inspektor
52 Helena Tumulska Inspektor
53 Henryk Skrodzki Inspektor
54 Jadwiga Kosmowska Inspektor
55 Jadwiga Szyszkowska Kierownik Biura Rady
56 Janina Smaka
57 Janusz Zachara Kierownik Biura Rady Miejskiej
58 Jarosław Andrzej Turski Naczelnik Wydziału Organizacyjnego
59 Joanna Banach Inspektor
60 Joanna Sadłowska Zastępca Naczelnika Wydziału
61 Justyna Semeniuk
62 Kamila Zajk Podinspektor
63 Karol Banach
64 Karolina Piechowiak
65 Karolina Radecka
66 Katarzyna Banach Inspektor
67 Katarzyna Malinowska Inspektor
68 Katarzyna Paprota
69 Katarzyna Szulc
70 Kazimierz Podsiad Komendant Straży Miejskiej
71 Konserwator strony Konserwator
72 Krystyna Grosfeld Inspektor
73 Krystyna Marcińczyk Naczelnik
74 Krzysztof Nosek Inspektor
75 Krzysztof Nowak inspektor
76 Krzysztof Strzałkowski Inspektor
77 Lech
78 Lech Szumowski Starszy Informatyk - Administrator BIP
79 Łukasz Kowalczuk Inspektor
80 Łukasz Lenckowski
81 Maciej Cwalina Inspektor
82 Magdalena Misierewicz-Obrycka Kierownik USC
83 Magdalena Szyszkowska Naczelnik OPT
84 Małgorzata Borak Naczelnik Wydziału
85 Małgorzata Dubełek Inspektor
86 Małgorzata Dykty Inspektor
87 Małgorzata Kowalczyk Inspektor
88 Marcin Gromadzki Inspektor
89 Marcin Ilewicz Inspektor
90 Marek Wykowski Inspektor
91 Maria Chmielewska Inspektor
92 Maria Sokoll Zastępca Burmistrza
93 Mariusz Podeszwik Inspektor
94 Marta Buczyńska
95 Marta Kulągowska inspektor
96 Marta Łuba pracownik gospodarczy
97 Mateusz Cieśluk Młodszy referent
98 Michał Kulenty Referent
99 Mieczysław Olender Kierownik
100 Mirosława Wrona Inspektor
101 Monika Cwalińska
102 Monika Miłosek
103 Monika Stypułkowska Inspektor
104 Monika Tykocka Koordynator
105 Monika Woźniak-Wilimczyk Inspektor
106 Paweł Bosak p.o.Naczelnika IPF
107 Paweł Szczech Podinspektor
108 Piotr Grochal Naczelnik WGKiR
109 Piotr Syta Inspektor
110 Regina Zielińska Kierownik USC
111 Renata Puchalska Zastępca Naczelnika Wydziału Finansowego - podatki
112 Ryszard Buczel Inspektor
113 Sławomir Muras Podinspektor
114 Sławomir Szczęk
115 Stanisław Plona Inspektor
116 Sylwester Giszczak Inspektor
117 Sylwia Banach
118 Sylwia Szczech
119 Szymon Werra
120 Tomasz Olszewski Sekretarz
121 Tomasz Polewaczyk podinspektor
122 Wanda Sikorska Inspektor
123 Wiesław Pupek Naczelnik Wydziału Ogólnego
124 Wojciech Józwik Administrator
125 Wojciech Przygoda podinspektor
126 Zbigniew Czapski Inspektor
127 Zbigniew Wdowiarski Inspektor