BIP Urzędu Miejskiego w Piszu

Autorzy

Lista wszystkich autorów serwisu

Imię i Nazwisko Funkcja
1 Adam Masłowski Audytor Wewnętrzny
2 Adam Ruszczyk Młodszy Referent
3 Adam Rutkowski podinspektor
4 Adrian Majkrzak Inspektor
5 Agnieszka Bartyzel Podinspektor
6 Agnieszka Kowalczuk Inspektor
7 Agnieszka Kręciewska Inspektor
8 Aldona Klimek Skarbnik Gminy i Miasta Pisz
9 Aleksandra Kubrak Naczelnik WSOPiT
10 Aleksandra Ptak Podinspektor
11 Andrzej Kurpiewski
12 Andrzej Podeszwik Inspektor
13 Aneta Filipkowska
14 Anna Błaszczyk Dyrektor
15 Anna Bogdanowicz Specjalista ds Zamówień Publicznych
16 Anna Borawska
17 Anna Heller Koordynator
18 Anna Jankiewicz Inspektor
19 Anna Michalak inspektor
20 Anna Milewska
21 Arkadiusz Jackowski
22 Arkadiusz Tomaszewicz Z-ca Kierownika GKI
23 Barbara Damięcka Inspektor
24 Barbara Grzeszczak Inspektor
25 Barbara Leniec Zastępca Naczelnika Wydziału Finansowego - podatki
26 Bartłomiej Sienkiewicz Inspektor
27 Bogusława Dąbrowska Inspektor
28 Bożena Walada Sekretarka
29 Danuta Bazydło Inspektor
30 Danuta Sokołowska Zastępca Kierownika
31 Dariusz Laskowski
32 Dariusz Zacharzewski
33 Dawid Rutka Informatyk
34 Dorota Wlazłowska Podinspektor
35 Elżbieta Charubin Inspektor
36 Elżbieta Jedynak Inspektor
37 Elżbieta Sadłowska Naczelnik Wydziału
38 Elżbieta Winek Inspektor
39 Emil Bagiński
40 Ewa Banach Młodszy referent
41 Ewa Dąbrowska Podinspektor
42 Ewa Michalak-Turska Inspektor
43 Ewa Ostrowska
44 Ewa Rogowska Naczelnik Wydziału Zagospodarowania Przestrzennego
45 Ewa Szymańska Inspektor
46 Ewa Żmijewska Naczelnika WGN
47 Ewelina Machnacz Inspektor
48 Grażyna Leszczyńska Zastępca Burmistrza
49 Grażyna Wnęta Inspektor
50 Hanna Waszkiewicz Inspektor
51 Hanna Zawalich Inspektor
52 Helena Tumulska Inspektor
53 Henryk Skrodzki Inspektor
54 Jadwiga Kosmowska Inspektor
55 Jadwiga Szyszkowska Kierownik Biura Rady
56 Janina Smaka
57 Janusz Zachara Kierownik Biura Rady Miejskiej
58 Jarosław Andrzej Turski Naczelnik Wydziału Organizacyjnego
59 Joanna Banach Inspektor
60 Joanna Sadłowska Zastępca Naczelnika Wydziału
61 Justyna Semeniuk
62 Kamila Zajk Podinspektor
63 Karol Banach
64 Karolina Piechowiak
65 Katarzyna Banach Inspektor
66 Katarzyna Malinowska Inspektor
67 Katarzyna Paprota
68 Katarzyna Szulc
69 Kazimierz Podsiad Komendant Straży Miejskiej
70 Konserwator strony Konserwator
71 Krystyna Grosfeld Inspektor
72 Krystyna Marcińczyk Naczelnik
73 Krzysztof Nosek Inspektor
74 Krzysztof Nowak inspektor
75 Krzysztof Strzałkowski Inspektor
76 Lech
77 Lech Szumowski Starszy Informatyk - Administrator BIP
78 Łukasz Kowalczuk Inspektor
79 Łukasz Lenckowski
80 Maciej Cwalina Inspektor
81 Magdalena Misierewicz-Obrycka Kierownik USC
82 Magdalena Szyszkowska Naczelnik OPT
83 Małgorzata Borak Naczelnik Wydziału
84 Małgorzata Dubełek Inspektor
85 Małgorzata Dykty Inspektor
86 Małgorzata Kowalczyk Inspektor
87 Marcin Gromadzki Inspektor
88 Marcin Ilewicz Inspektor
89 Marek Wykowski Inspektor
90 Maria Chmielewska Inspektor
91 Maria Sokoll Zastępca Burmistrza
92 Mariusz Podeszwik Inspektor
93 Marta Buczyńska
94 Marta Kulągowska inspektor
95 Marta Łuba pracownik gospodarczy
96 Mateusz Cieśluk Młodszy referent
97 Michał Kulenty Referent
98 Mieczysław Olender Kierownik
99 Mirosława Wrona Inspektor
100 Monika Cwalińska
101 Monika Miłosek
102 Monika Stypułkowska Inspektor
103 Monika Tykocka Koordynator
104 Monika Woźniak-Wilimczyk Inspektor
105 Paweł Bosak p.o.Naczelnika IPF
106 Paweł Szczech Podinspektor
107 Piotr Grochal Naczelnik WGKiR
108 Piotr Syta Inspektor
109 Regina Zielińska Kierownik USC
110 Renata Puchalska Zastępca Naczelnika Wydziału Finansowego - podatki
111 Ryszard Buczel Inspektor
112 Sławomir Muras Podinspektor
113 Stanisław Plona Inspektor
114 Sylwester Giszczak Inspektor
115 Sylwia Banach
116 Sylwia Szczech
117 Szymon Werra
118 Tomasz Olszewski Sekretarz
119 Tomasz Polewaczyk podinspektor
120 Wanda Sikorska Inspektor
121 Wiesław Pupek Naczelnik Wydziału Ogólnego
122 Wojciech Józwik Administrator
123 Wojciech Przygoda podinspektor
124 Zbigniew Czapski Inspektor
125 Zbigniew Wdowiarski Inspektor