BIP Urzędu Miejskiego w Piszu

Autorzy

Lista wszystkich autorów serwisu

Imię i Nazwisko Funkcja
1 Adam Masłowski Audytor Wewnętrzny
2 Adam Ruszczyk Młodszy Referent
3 Adam Rutkowski podinspektor
4 Adrian Majkrzak Inspektor
5 Agnieszka Bartyzel
6 Agnieszka Kowalczuk Inspektor
7 Agnieszka Kręciewska Inspektor
8 Aldona Klimek Skarbnik Gminy i Miasta Pisz
9 Aleksandra Kubrak Naczelnik WSOPiT
10 Andrzej Kurpiewski
11 Andrzej Podeszwik Inspektor
12 Anna Błaszczyk Dyrektor
13 Anna Bogdanowicz Specjalista ds Zamówień Publicznych
14 Anna Borawska
15 Anna Heller Koordynator
16 Anna Jankiewicz Inspektor
17 Anna Michalak inspektor
18 Anna Milewska
19 Arkadiusz Jackowski
20 Arkadiusz Tomaszewicz Z-ca Kierownika GKI
21 Barbara Damięcka Kadrowa
22 Barbara Grzeszczak Inspektor
23 Barbara Leniec Zastępca Naczelnika Wydziału Finansowego - podatki
24 Bartłomiej Sienkiewicz Inspektor
25 Bogusława Dąbrowska Inspektor
26 Bożena Walada Sekretarka
27 Danuta Bazydło Inspektor
28 Danuta Sokołowska Zastępca Kierownika
29 Dariusz Laskowski
30 Dariusz Turski Inspektor
31 Dariusz Zacharzewski
32 Dawid Rutka Informatyk
33 Dorota Wlazłowska Podinspektor
34 Elżbieta Charubin Inspektor
35 Elżbieta Jedynak Inspektor
36 Elżbieta Sadłowska Naczelnik Wydziału
37 Elżbieta Winek Inspektor
38 Emil Bagiński
39 Ewa Banach Młodszy referent
40 Ewa Długozima Inspektor
41 Ewa Michalak-Turska Inspektor
42 Ewa Ostrowska
43 Ewa Rogowska Naczelnik Wydziału Zagospodarowania Przestrzennego
44 Ewa Szymańska Inspektor
45 Ewa Żmijewska Naczelnika WGN
46 Ewelina Machnacz Inspektor
47 Grażyna Leszczyńska Zastępca Burmistrza
48 Grażyna Wnęta Inspektor
49 Hanna Waszkiewicz Inspektor
50 Hanna Zawalich Inspektor
51 Helena Tumulska Inspektor
52 Henryk Skrodzki Inspektor
53 Jadwiga Kosmowska Inspektor
54 Jadwiga Szyszkowska Kierownik Biura Rady
55 Janina Smaka
56 Janusz Zachara Kierownik Biura Rady Miejskiej
57 Jarosław Andrzej Turski Naczelnik Wydziału Organizacyjnego
58 Joanna Banach Inspektor
59 Joanna Sadłowska Zastępca Naczelnika Wydziału
60 Justyna Semeniuk
61 Kamila Zajk Podinspektor
62 Karolina Piechowiak
63 Katarzyna Banach Inspektor
64 Katarzyna Malinowska Inspektor
65 Katarzyna Paprota
66 Kazimierz Podsiad Komendant Straży Miejskiej
67 Konserwator strony Konserwator
68 Krystyna Grosfeld Inspektor
69 Krzysztof Nosek Inspektor
70 Krzysztof Nowak inspektor
71 Krzysztof Strzałkowski Inspektor
72 Lech
73 Lech Szumowski Starszy Informatyk - Administrator BIP
74 Łukasz Kowalczuk Inspektor
75 Łukasz Lenckowski
76 Maciej Cwalina Podinspektor
77 Magdalena Misierewicz-Obrycka Kierownik USC
78 Magdalena Szyszkowska Naczelnik OPT
79 Małgorzata Borak Naczelnik Wydziału
80 Małgorzata Dykty Inspektor
81 Małgorzata Kowalczyk Inspektor
82 Marcin Gromadzki
83 Marcin Ilewicz Inspektor
84 Marek Wykowski Inspektor
85 Maria Chmielewska Inspektor
86 Maria Sokoll Zastępca Burmistrza
87 Mariusz Podeszwik Inspektor
88 Marta Buczyńska
89 Marta Kulągowska inspektor
90 Marta Łuba pracownik gospodarczy
91 Mateusz Cieśluk Młodszy referent
92 Michał Kulenty Referent
93 Mieczysław Olender Kierownik
94 Mirosława Wrona Inspektor
95 Monika Cwalińska
96 Monika Stypułkowska Inspektor
97 Monika Tykocka Koordynator
98 Monika Woźniak-Wilimczyk Z-ca naczelnika
99 Paweł Bosak p.o.Naczelnika IPF
100 Paweł Szczech Podinspektor
101 Piotr Grochal Naczelnik WGKiR
102 Piotr Syta Inspektor
103 Regina Zielińska Kierownik USC
104 Renata Puchalska Zastępca Naczelnika Wydziału Finansowego - podatki
105 Ryszard Buczel Inspektor
106 Sławomir Muras Podinspektor
107 Stanisław Plona Inspektor
108 Sylwester Giszczak Inspektor
109 Sylwia Banach
110 Sylwia Szczech
111 Szymon Werra
112 Tomasz Olszewski Sekretarz
113 Tomasz Polewaczyk podinspektor
114 Wanda Sikorska Inspektor
115 Wiesław Pupek Naczelnik Wydziału Ogólnego
116 Wojciech Józwik Administrator
117 Wojciech Przygoda podinspektor
118 Zbigniew Czapski Inspektor
119 Zbigniew Wdowiarski Naczel Wydziału Inw. i Poz. Fund. Unijnych