BIP Urzędu Miejskiego w Piszu

Autorzy

Lista wszystkich autorów serwisu

Imię i Nazwisko Funkcja
1 Adam Masłowski Audytor Wewnętrzny
2 Adam Ruszczyk Młodszy Referent
3 Adam Rutkowski podinspektor
4 Adrian Majkrzak Inspektor
5 Agnieszka Bartyzel
6 Agnieszka Kowalczuk Inspektor
7 Agnieszka Kręciewska Inspektor
8 Aldona Klimek Skarbnik Gminy i Miasta Pisz
9 Aleksandra Kubrak Naczelnik WSOPiT
10 Andrzej Kurpiewski
11 Andrzej Podeszwik Inspektor
12 Anna Błaszczyk Dyrektor
13 Anna Bogdanowicz Specjalista ds Zamówień Publicznych
14 Anna Borawska
15 Anna Heller Koordynator
16 Anna Jankiewicz Inspektor
17 Anna Michalak inspektor
18 Anna Milewska
19 Arkadiusz Jackowski
20 Arkadiusz Tomaszewicz Z-ca Kierownika GKI
21 Barbara Damięcka Kadrowa
22 Barbara Grzeszczak Inspektor
23 Barbara Leniec Zastępca Naczelnika Wydziału Finansowego - podatki
24 Bartłomiej Sienkiewicz Inspektor
25 Bogusława Dąbrowska Inspektor
26 Bożena Walada Sekretarka
27 Danuta Bazydło Inspektor
28 Danuta Sokołowska Zastępca Kierownika
29 Dariusz Laskowski
30 Dariusz Zacharzewski
31 Dawid Rutka Informatyk
32 Dorota Wlazłowska Podinspektor
33 Elżbieta Charubin Inspektor
34 Elżbieta Jedynak Inspektor
35 Elżbieta Sadłowska Naczelnik Wydziału
36 Elżbieta Winek Inspektor
37 Emil Bagiński
38 Ewa Banach Młodszy referent
39 Ewa Długozima Inspektor
40 Ewa Michalak-Turska Inspektor
41 Ewa Ostrowska
42 Ewa Rogowska Naczelnik Wydziału Zagospodarowania Przestrzennego
43 Ewa Szymańska Inspektor
44 Ewa Żmijewska Naczelnika WGN
45 Ewelina Machnacz Inspektor
46 Grażyna Leszczyńska Zastępca Burmistrza
47 Grażyna Wnęta Inspektor
48 Hanna Waszkiewicz Inspektor
49 Hanna Zawalich Inspektor
50 Helena Tumulska Inspektor
51 Henryk Skrodzki Inspektor
52 Jadwiga Kosmowska Inspektor
53 Jadwiga Szyszkowska Kierownik Biura Rady
54 Janina Smaka
55 Janusz Zachara Kierownik Biura Rady Miejskiej
56 Jarosław Andrzej Turski Naczelnik Wydziału Organizacyjnego
57 Joanna Banach Inspektor
58 Joanna Sadłowska Zastępca Naczelnika Wydziału
59 Justyna Semeniuk
60 Kamila Zajk Podinspektor
61 Karolina Piechowiak
62 Katarzyna Banach Inspektor
63 Katarzyna Malinowska Inspektor
64 Katarzyna Paprota
65 Kazimierz Podsiad Komendant Straży Miejskiej
66 Konserwator strony Konserwator
67 Krystyna Grosfeld Inspektor
68 Krzysztof Nosek Inspektor
69 Krzysztof Nowak inspektor
70 Krzysztof Strzałkowski Inspektor
71 Lech
72 Lech Szumowski Starszy Informatyk - Administrator BIP
73 Łukasz Kowalczuk Inspektor
74 Łukasz Lenckowski
75 Maciej Cwalina Podinspektor
76 Magdalena Misierewicz-Obrycka Kierownik USC
77 Magdalena Szyszkowska Naczelnik OPT
78 Małgorzata Borak Naczelnik Wydziału
79 Małgorzata Dykty Inspektor
80 Małgorzata Kowalczyk Inspektor
81 Marcin Gromadzki
82 Marcin Ilewicz Inspektor
83 Marek Wykowski Inspektor
84 Maria Chmielewska Inspektor
85 Maria Sokoll Zastępca Burmistrza
86 Mariusz Podeszwik Inspektor
87 Marta Buczyńska
88 Marta Kulągowska inspektor
89 Marta Łuba pracownik gospodarczy
90 Mateusz Cieśluk Młodszy referent
91 Michał Kulenty Referent
92 Mieczysław Olender Kierownik
93 Mirosława Wrona Inspektor
94 Monika Cwalińska
95 Monika Stypułkowska Inspektor
96 Monika Tykocka Koordynator
97 Monika Woźniak-Wilimczyk Z-ca naczelnika
98 Paweł Bosak p.o.Naczelnika IPF
99 Paweł Szczech Podinspektor
100 Piotr Grochal Naczelnik WGKiR
101 Piotr Syta Inspektor
102 Regina Zielińska Kierownik USC
103 Renata Puchalska Zastępca Naczelnika Wydziału Finansowego - podatki
104 Ryszard Buczel Inspektor
105 Sławomir Muras Podinspektor
106 Stanisław Plona Inspektor
107 Sylwester Giszczak Inspektor
108 Sylwia Banach
109 Sylwia Szczech
110 Szymon Werra
111 Tomasz Olszewski Sekretarz
112 Tomasz Polewaczyk podinspektor
113 Wanda Sikorska Inspektor
114 Wiesław Pupek Naczelnik Wydziału Ogólnego
115 Wojciech Józwik Administrator
116 Wojciech Przygoda podinspektor
117 Zbigniew Czapski Inspektor
118 Zbigniew Wdowiarski Naczel Wydziału Inw. i Poz. Fund. Unijnych