BIP Urzędu Miejskiego w Piszu

Autorzy

Lista wszystkich autorów serwisu

Imię i Nazwisko Funkcja
1 Adam Masłowski Audytor Wewnętrzny
2 Adam Ruszczyk Młodszy Referent
3 Adam Rutkowski podinspektor
4 Adrian Majkrzak Inspektor
5 Agnieszka Bartyzel Podinspektor
6 Agnieszka Kowalczuk Inspektor
7 Agnieszka Kręciewska Inspektor
8 Aldona Klimek Skarbnik Gminy i Miasta Pisz
9 Aleksandra Kubrak Naczelnik WSOPiT
10 Aleksandra Ptak Podinspektor
11 Andrzej Kurpiewski
12 Andrzej Podeszwik Inspektor
13 Aneta Filipkowska
14 Anna Błaszczyk Dyrektor
15 Anna Bogdanowicz Specjalista ds Zamówień Publicznych
16 Anna Borawska
17 Anna Heller Koordynator
18 Anna Jankiewicz Inspektor
19 Anna Michalak inspektor
20 Anna Milewska
21 Arkadiusz Jackowski
22 Arkadiusz Tomaszewicz Z-ca Kierownika GKI
23 Barbara Damięcka Inspektor
24 Barbara Grzeszczak Inspektor
25 Barbara Leniec Zastępca Naczelnika Wydziału Finansowego - podatki
26 Bartłomiej Sienkiewicz Inspektor
27 Bogusława Dąbrowska Inspektor
28 Bożena Walada Sekretarka
29 Danuta Bazydło Inspektor
30 Danuta Sokołowska Zastępca Kierownika
31 Dariusz Laskowski
32 Dariusz Zacharzewski
33 Dawid Rutka Informatyk
34 Dorota Wlazłowska Podinspektor
35 Elżbieta Charubin Inspektor
36 Elżbieta Jedynak Inspektor
37 Elżbieta Sadłowska Naczelnik Wydziału
38 Elżbieta Winek Inspektor
39 Emil Bagiński
40 Ewa Banach Młodszy referent
41 Ewa Dąbrowska Podinspektor
42 Ewa Michalak-Turska Inspektor
43 Ewa Ostrowska
44 Ewa Rogowska Naczelnik Wydziału Zagospodarowania Przestrzennego
45 Ewa Szymańska Inspektor
46 Ewa Żmijewska Naczelnika WGN
47 Ewelina Machnacz Inspektor
48 Grażyna Leszczyńska Zastępca Burmistrza
49 Grażyna Wnęta Inspektor
50 Hanna Waszkiewicz Inspektor
51 Hanna Zawalich Inspektor
52 Helena Tumulska Inspektor
53 Henryk Skrodzki Inspektor
54 Jadwiga Kosmowska Inspektor
55 Jadwiga Szyszkowska Kierownik Biura Rady
56 Janina Smaka
57 Janusz Zachara Kierownik Biura Rady Miejskiej
58 Jarosław Andrzej Turski Naczelnik Wydziału Organizacyjnego
59 Joanna Banach Inspektor
60 Joanna Sadłowska Zastępca Naczelnika Wydziału
61 Justyna Semeniuk
62 Kamila Zajk Podinspektor
63 Karolina Piechowiak
64 Katarzyna Banach Inspektor
65 Katarzyna Malinowska Inspektor
66 Katarzyna Paprota
67 Katarzyna Szulc
68 Kazimierz Podsiad Komendant Straży Miejskiej
69 Konserwator strony Konserwator
70 Krystyna Grosfeld Inspektor
71 Krzysztof Nosek Inspektor
72 Krzysztof Nowak inspektor
73 Krzysztof Strzałkowski Inspektor
74 Lech
75 Lech Szumowski Starszy Informatyk - Administrator BIP
76 Łukasz Kowalczuk Inspektor
77 Łukasz Lenckowski
78 Maciej Cwalina Inspektor
79 Magdalena Misierewicz-Obrycka Kierownik USC
80 Magdalena Szyszkowska Naczelnik OPT
81 Małgorzata Borak Naczelnik Wydziału
82 Małgorzata Dubełek Inspektor
83 Małgorzata Dykty Inspektor
84 Małgorzata Kowalczyk Inspektor
85 Marcin Gromadzki Inspektor
86 Marcin Ilewicz Inspektor
87 Marek Wykowski Inspektor
88 Maria Chmielewska Inspektor
89 Maria Sokoll Zastępca Burmistrza
90 Mariusz Podeszwik Inspektor
91 Marta Buczyńska
92 Marta Kulągowska inspektor
93 Marta Łuba pracownik gospodarczy
94 Mateusz Cieśluk Młodszy referent
95 Michał Kulenty Referent
96 Mieczysław Olender Kierownik
97 Mirosława Wrona Inspektor
98 Monika Cwalińska
99 Monika Miłosek
100 Monika Stypułkowska Inspektor
101 Monika Tykocka Koordynator
102 Monika Woźniak-Wilimczyk Inspektor
103 Paweł Bosak p.o.Naczelnika IPF
104 Paweł Szczech Podinspektor
105 Piotr Grochal Naczelnik WGKiR
106 Piotr Syta Inspektor
107 Regina Zielińska Kierownik USC
108 Renata Puchalska Zastępca Naczelnika Wydziału Finansowego - podatki
109 Ryszard Buczel Inspektor
110 Sławomir Muras Podinspektor
111 Stanisław Plona Inspektor
112 Sylwester Giszczak Inspektor
113 Sylwia Banach
114 Sylwia Szczech
115 Szymon Werra
116 Tomasz Olszewski Sekretarz
117 Tomasz Polewaczyk podinspektor
118 Wanda Sikorska Inspektor
119 Wiesław Pupek Naczelnik Wydziału Ogólnego
120 Wojciech Józwik Administrator
121 Wojciech Przygoda podinspektor
122 Zbigniew Czapski Inspektor
123 Zbigniew Wdowiarski Inspektor