BIP Urzędu Miejskiego w Piszu

Biuletyn Informacji Publicznej

Autorzy

Lista wszystkich autorów serwisu

Imię i Nazwisko Funkcja
1 Adam Masłowski Audytor Wewnętrzny
2 Adam Ruszczyk Młodszy Referent
3 Adam Rutkowski podinspektor
4 Adrian Majkrzak Inspektor
5 Agnieszka Bartyzel Podinspektor
6 Agnieszka Kowalczuk Inspektor
7 Agnieszka Kręciewska Inspektor
8 Aldona Klimek Skarbnik Gminy i Miasta Pisz
9 Aleksandra Flisiak Podinspektor
10 Aleksandra Kubrak Naczelnik WSOPiT
11 Aleksandra Ptak Podinspektor
12 Andrzej Kurpiewski
13 Andrzej Podeszwik Inspektor
14 Aneta Filipkowska
15 Anna Błaszczyk Dyrektor
16 Anna Bogdanowicz Specjalista ds Zamówień Publicznych
17 Anna Borawska
18 Anna Heller Koordynator
19 Anna Jankiewicz Inspektor
20 Anna Michalak inspektor
21 Anna Milewska-Pietrzyk
22 Arkadiusz Jackowski
23 Arkadiusz Kubalewski Sekretarz
24 Arkadiusz Tomaszewicz Z-ca Kierownika GKI
25 Barbara Damięcka Inspektor
26 Barbara Grzeszczak Inspektor
27 Barbara Leniec Zastępca Naczelnika Wydziału Finansowego - podatki
28 Bartłomiej Sienkiewicz Inspektor
29 Bogusława Dąbrowska Inspektor
30 Danuta Bazydło Inspektor
31 Danuta Sokołowska Zastępca Kierownika
32 Dariusz Laskowski
33 Dariusz Zacharzewski
34 Dawid Rutka Informatyk
35 Dorota Wlazłowska Podinspektor
36 Edyta Kryszajtys podinspektor
37 Elżbieta Charubin Inspektor
38 Elżbieta Jedynak Inspektor
39 Elżbieta Sadłowska Naczelnik Wydziału
40 Elżbieta Winek Inspektor
41 Emil Bagiński
42 Ewa Banach Młodszy referent
43 Ewa Dąbrowska Podinspektor
44 Ewa Michalak-Turska Inspektor
45 Ewa Ostrowska
46 Ewa Rogowska Naczelnik Wydziału Zagospodarowania Przestrzennego
47 Ewa Szymańska Inspektor
48 Ewa Żmijewska Naczelnika WGN
49 Ewelina Machnacz Inspektor
50 Grażyna Leszczyńska Zastępca Burmistrza
51 Grażyna Wnęta Inspektor
52 Hanna Waszkiewicz Inspektor
53 Hanna Zawalich Inspektor
54 Helena Tumulska Inspektor
55 Henryk Skrodzki Inspektor
56 Jadwiga Kosmowska Inspektor
57 Jadwiga Szyszkowska Kierownik Biura Rady
58 Janina Smaka
59 Janusz Zachara Kierownik Biura Rady Miejskiej
60 Jarosław Andrzej Turski Naczelnik Wydziału Organizacyjnego
61 Joanna Banach Inspektor
62 Joanna Sadłowska Zastępca Naczelnika Wydziału
63 Justyna Semeniuk
64 Kamila Zajk Podinspektor
65 Karol Banach
66 Karolina Piechowiak
67 Karolina Radecka
68 Katarzyna Krasa
69 Katarzyna Malinowska Inspektor
70 Katarzyna Małgorzata Banach Inspektor
71 Kazimierz Podsiad Komendant Straży Miejskiej
72 Konserwator strony Konserwator
73 Krystyna Grosfeld Inspektor
74 Krystyna Marcińczyk Naczelnik
75 Krzysztof Nosek Inspektor
76 Krzysztof Nowak inspektor
77 Krzysztof Strzałkowski Inspektor
78 Lech
79 Lech Szumowski Starszy Informatyk - Administrator BIP
80 Lena Piotrowicz
81 Łukasz Kowalczuk Inspektor
82 Łukasz Lenckowski
83 Maciej Cwalina Inspektor
84 Magdalena Misierewicz-Obrycka Kierownik USC
85 Magdalena Szyszkowska Naczelnik OPT
86 Maja Mierzejewska
87 Małgorzata Borak Naczelnik Wydziału
88 Małgorzata Dubełek Inspektor
89 Małgorzata Dykty Inspektor
90 Małgorzata Kosakowska Inspektor
91 Małgorzata Kowalczyk Inspektor
92 Małgorzata Pogorzelska
93 Marcin Gromadzki Inspektor
94 Marcin Ilewicz Inspektor
95 Marek Wykowski Inspektor
96 Maria Chmielewska Inspektor
97 Maria Sokoll Zastępca Burmistrza
98 Mariusz Podeszwik Inspektor
99 Marta Buczyńska
100 Marta Kulągowska inspektor
101 Marta Łuba pracownik gospodarczy
102 Mateusz Cieśluk Młodszy referent
103 Michał Kulenty Referent
104 Michał Trusewicz Z-ca Naczelnika
105 Michał Zapert
106 Mieczysław Olender Kierownik
107 Mirosława Wrona Inspektor
108 Monika Cwalińska
109 Monika Miłosek
110 Monika Rogińska-Maconko Inspektor
111 Monika Stypułkowska Inspektor
112 Monika Tykocka Koordynator
113 Monika Woźniak-Wilimczyk Inspektor
114 Paulina Kuliś Podinspektor
115 Paweł Bosak p.o.Naczelnika IPF
116 Paweł Szczech Podinspektor
117 Piotr Grochal Naczelnik WGKiR
118 Piotr Syta Inspektor
119 Regina Zielińska Kierownik USC
120 Renata Puchalska Zastępca Naczelnika Wydziału Finansowego - podatki
121 Ryszard Buczel Inspektor
122 Sandra Szczukiecka
123 Sławomir Muras Podinspektor
124 Sławomir Szczęk
125 Stanisław Plona Inspektor
126 Sylwester Giszczak Inspektor
127 Sylwia Banach
128 Sylwia Szczech
129 Szymon Werra
130 Tomasz Olszewski Sekretarz
131 Tomasz Polewaczyk podinspektor
132 Wanda Sikorska Inspektor
133 Wiesław Pupek Naczelnik Wydziału Ogólnego
134 Wojciech Józwik Administrator
135 Wojciech Przygoda podinspektor
136 Zbigniew Czapski Inspektor
137 Zbigniew Wdowiarski Inspektor