BIP Urzędu Miejskiego w Piszu

Biuletyn Informacji Publicznej

Zmiany dla wiadomości

Uchwała Nr XXXVIII/460/09 Rady Miejskiej w Piszu z dnia 8 lipca 2009 r.

2009-07-13 15:20 - Dodanie nowej wiadomości: Uchwała Nr XXXVIII/460/09 Rady Miejskiej w Piszu z dnia 8 lipca 2009 r. w sprawie: wyrażenia zgody na zawarcie porozumienia dotyczącego przystąpienia do realizacji projektu pod nazwą „Warmińsko-Mazurski Bank Danych-Pilotażowa implementacja dyrektywy INSPIRE w regionie”, w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Warmia i Mazury na lata 2007-2013.

Przejdź do wiadomości