BIP Urzędu Miejskiego w Piszu

Zmiany dla wiadomości

Burmistrz Pisza informuje, iż w związku z wystąpieniem suszy na terenie gminy Pisz Urząd Miejski w Piszu przyjmuje wnioski dotyczące szacowania szkód w gospodarstwach rolnych.

2019-08-14 13:07 - Dodanie nowej wiadomości: Burmistrz Pisza informuje, iż w związku z wystąpieniem suszy na terenie gminy Pisz Urząd Miejski w Piszu przyjmuje wnioski dotyczące szacowania szkód w gospodarstwach rolnych.

Przejdź do wiadomości