BIP Urzędu Miejskiego w Piszu

Biuletyn Informacji Publicznej

Zmiany dla wiadomości

Uchwała Nr XXIII/245/04 Rady Miejskiej w Piszu z dnia 30 kwietnia 2004 r.

2004-05-10 09:24 - Dodanie nowej wiadomości: U C H W A Ł A Nr XXIII/245/04 Rady Miejskiej w Piszu z dnia 30 kwietnia 2004 r. w sprawie: udzielenia absolutorium Burmistrzowi Gminy i Miasta Pisz.

Przejdź do wiadomości