BIP Urzędu Miejskiego w Piszu

Zmiany dla wiadomości

ODPOWIEDŹ NA ZAPYTANIA NR 1,2 i 3 DOTYCZĄCE TREŚCI SIWZ WRAZ ZE ZMIANĄ TREŚCI SIWZ I PRZEDŁUŻENIEM TERMINU SKŁADANIA OFERT

2008-01-29 16:04 - Dodanie nowej wiadomości: ODPOWIEDŹ NA ZAPYTANIA NR 1,2 i 3 DOTYCZĄCE TREŚCI SIWZ WRAZ ZE ZMIANĄ TREŚCI SIWZ I PRZEDŁUŻENIEM TERMINU SKŁADANIA OFERT

Przejdź do wiadomości