BIP Urzędu Miejskiego w Piszu

Zmiany dla wiadomości

Uchwała Nr XVIII/184/07 Rady Miejskiej w Piszu z dnia 28 grudnia 2007 r.

2008-01-04 14:02 - Dodanie nowej wiadomości: Uchwała Nr XVIII/184/07 Rady Miejskiej w Piszu z dnia 28 grudnia 2007 r. w sprawie: wysokości diet przysługujących radnym gminy i sposobu ich wypłacania oraz zwrotu kosztów podróży służbowych radnym gminy.

Przejdź do wiadomości