BIP Urzędu Miejskiego w Piszu

Biuletyn Informacji Publicznej

Zmiany dla wiadomości

UCHWAŁA Nr XXIV/274/08 Rady Miejskiej w Piszu z dnia 20 czerwca 2008 r.

2008-07-08 11:20 - Dodanie nowej wiadomości: UCHWAŁA Nr XXIV/274/08 Rady Miejskiej w Piszu z dnia 20 czerwca 2008 r. w sprawie: zatwierdzenia taryf za zbiorowe zaopatrzenie w wodę i zbiorowe odprowadzanie ścieków.

Przejdź do wiadomości