BIP Urzędu Miejskiego w Piszu

Zmiany dla wiadomości

Uchwała Nr XXV/281/08 Rady Miejskiej w Piszu z dnia 17 lipca 2008 r.

2008-08-05 12:24 - Dodanie nowej wiadomości: Uchwała Nr XXV/281/08 Rady Miejskiej w Piszu z dnia 17 lipca 2008 r. w sprawie: przyjęcia regulaminu określającego tryb oraz szczegółowe zasady i warunki przyznawania świadczeń ze środków na pomoc zdrowotną dla nauczycieli zwanych dalej Funduszem Zdrowotnym.

Przejdź do wiadomości