BIP Urzędu Miejskiego w Piszu

Biuletyn Informacji Publicznej

Autorzy

Lista wszystkich autorów serwisu

Imię i Nazwisko Funkcja
1 Adam Masłowski Audytor Wewnętrzny
2 Adam Ruszczyk Młodszy Referent
3 Adam Rutkowski podinspektor
4 Adrian Majkrzak Inspektor
5 Agnieszka Bartyzel Podinspektor
6 Agnieszka Kowalczuk Inspektor
7 Agnieszka Kręciewska Inspektor
8 Aldona Klimek Skarbnik Gminy i Miasta Pisz
9 Aleksandra Flisiak Podinspektor
10 Aleksandra Kubrak Naczelnik WSOPiT
11 Aleksandra Ptak Podinspektor
12 Andrzej Kurpiewski
13 Andrzej Podeszwik Inspektor
14 Aneta Filipkowska
15 Anna Błaszczyk Dyrektor
16 Anna Bogdanowicz Specjalista ds Zamówień Publicznych
17 Anna Borawska
18 Anna Heller Koordynator
19 Anna Jankiewicz Inspektor
20 Anna Michalak inspektor
21 Anna Milewska-Pietrzyk
22 Arkadiusz Jackowski
23 Arkadiusz Kubalewski Sekretarz
24 Arkadiusz Tomaszewicz Z-ca Kierownika GKI
25 Barbara Damięcka Inspektor
26 Barbara Grzeszczak Inspektor
27 Barbara Leniec Zastępca Naczelnika Wydziału Finansowego - podatki
28 Bartłomiej Sienkiewicz Inspektor
29 Bogusława Dąbrowska Inspektor
30 Danuta Bazydło Inspektor
31 Danuta Sokołowska Zastępca Kierownika
32 Dariusz Laskowski
33 Dariusz Zacharzewski
34 Dawid Rutka Informatyk
35 Dorota Wlazłowska Podinspektor
36 Edyta Kryszajtys podinspektor
37 Elżbieta Charubin Inspektor
38 Elżbieta Jedynak Inspektor
39 Elżbieta Sadłowska Naczelnik Wydziału
40 Elżbieta Winek Inspektor
41 Emil Bagiński
42 Ewa Banach Młodszy referent
43 Ewa Dąbrowska Podinspektor
44 Ewa Michalak-Turska Inspektor
45 Ewa Ostrowska
46 Ewa Rogowska Naczelnik Wydziału Zagospodarowania Przestrzennego
47 Ewa Szymańska Inspektor
48 Ewa Żmijewska Naczelnika WGN
49 Ewelina Machnacz Inspektor
50 Grażyna Leszczyńska Zastępca Burmistrza
51 Grażyna Wnęta Inspektor
52 Hanna Waszkiewicz Inspektor
53 Hanna Zawalich Inspektor
54 Helena Tumulska Inspektor
55 Henryk Skrodzki Inspektor
56 Jadwiga Kosmowska Inspektor
57 Jadwiga Szyszkowska Kierownik Biura Rady
58 Janina Smaka
59 Janusz Zachara Kierownik Biura Rady Miejskiej
60 Jarosław Andrzej Turski Naczelnik Wydziału Organizacyjnego
61 Joanna Banach Inspektor
62 Joanna Sadłowska Zastępca Naczelnika Wydziału
63 Jolanta Opalach Młodszy refereny
64 Justyna Semeniuk
65 Kamila Zajk Podinspektor
66 Karol Banach
67 Karolina Piechowiak
68 Karolina Radecka
69 Katarzyna Krasa
70 Katarzyna Malinowska Inspektor
71 Katarzyna Małgorzata Banach Inspektor
72 Kazimierz Podsiad Komendant Straży Miejskiej
73 Konserwator strony Konserwator
74 Krystyna Grosfeld Inspektor
75 Krystyna Marcińczyk Naczelnik
76 Krzysztof Nosek Inspektor
77 Krzysztof Nowak inspektor
78 Krzysztof Strzałkowski Inspektor
79 Lech
80 Lech Szumowski Starszy Informatyk - Administrator BIP
81 Lena Piotrowicz
82 Łukasz Kowalczuk Inspektor
83 Łukasz Lenckowski
84 Maciej Cwalina Inspektor
85 Magdalena Misierewicz-Obrycka Kierownik USC
86 Magdalena Szyszkowska Naczelnik OPT
87 Maja Mierzejewska
88 Małgorzata Borak Naczelnik Wydziału
89 Małgorzata Dubełek Inspektor
90 Małgorzata Dykty Inspektor
91 Małgorzata Kosakowska Inspektor
92 Małgorzata Kowalczyk Inspektor
93 Małgorzata Pogorzelska
94 Marcin Gromadzki Inspektor
95 Marcin Ilewicz Inspektor
96 Marek Wykowski Inspektor
97 Maria Chmielewska Inspektor
98 Maria Sokoll Zastępca Burmistrza
99 Mariusz Podeszwik Inspektor
100 Marta Buczyńska
101 Marta Kulągowska inspektor
102 Marta Łuba pracownik gospodarczy
103 Mateusz Cieśluk Młodszy referent
104 Michał Kulenty Referent
105 Michał Trusewicz Z-ca Naczelnika
106 Michał Zapert
107 Mieczysław Olender Kierownik
108 Mirosława Wrona Inspektor
109 Monika Cwalińska
110 Monika Miłosek
111 Monika Rogińska-Maconko Inspektor
112 Monika Stypułkowska Inspektor
113 Monika Tykocka Koordynator
114 Monika Woźniak-Wilimczyk Inspektor
115 M_sawicka2
116 Paulina Kuliś Podinspektor
117 Paweł Bosak p.o.Naczelnika IPF
118 Paweł Szczech Podinspektor
119 Piotr Grochal Naczelnik WGKiR
120 Piotr Syta Inspektor
121 Regina Zielińska Kierownik USC
122 Renata Puchalska Zastępca Naczelnika Wydziału Finansowego - podatki
123 Ryszard Buczel Inspektor
124 Sandra Szczukiecka
125 Sławomir Muras Podinspektor
126 Sławomir Szczęk
127 Stanisław Plona Inspektor
128 Sylwester Giszczak Inspektor
129 Sylwia Banach
130 Sylwia Szczech
131 Szymon Werra
132 Tomasz Olszewski Sekretarz
133 Tomasz Polewaczyk podinspektor
134 Wanda Sikorska Inspektor
135 Wiesław Pupek Naczelnik Wydziału Ogólnego
136 Wojciech Józwik Administrator
137 Wojciech Przygoda podinspektor
138 Zbigniew Czapski Inspektor
139 Zbigniew Wdowiarski Inspektor