BIP Urzędu Miejskiego w Piszu

Biuletyn Informacji Publicznej

Autorzy

Lista wszystkich autorów serwisu

Imię i Nazwisko Funkcja
1 Adam Masłowski Audytor Wewnętrzny
2 Adam Ruszczyk Młodszy Referent
3 Adam Rutkowski podinspektor
4 Adrian Majkrzak Inspektor
5 Agnieszka Bartyzel Podinspektor
6 Agnieszka Kowalczuk Inspektor
7 Agnieszka Kręciewska Inspektor
8 Agnieszka Piątek Pracownik I stopnia
9 Aldona Klimek Skarbnik Gminy i Miasta Pisz
10 Aleksandra Flisiak Podinspektor
11 Aleksandra Kubrak Naczelnik WSOPiT
12 Aleksandra Ptak Podinspektor
13 Andrzej Kurpiewski
14 Andrzej Podeszwik Inspektor
15 Aneta Filipkowska
16 Anna Błaszczyk Dyrektor
17 Anna Bogdanowicz Specjalista ds Zamówień Publicznych
18 Anna Borawska
19 Anna Heller Koordynator
20 Anna Jankiewicz Inspektor
21 Anna Michalak inspektor
22 Anna Milewska-Pietrzyk
23 Arkadiusz Jackowski
24 Arkadiusz Kubalewski Sekretarz
25 Arkadiusz Tomaszewicz Z-ca Kierownika GKI
26 Barbara Damięcka Inspektor
27 Barbara Grzeszczak Inspektor
28 Barbara Leniec Zastępca Naczelnika Wydziału Finansowego - podatki
29 Bartłomiej Sienkiewicz Inspektor
30 Bogusława Dąbrowska Inspektor
31 Danuta Bazydło Inspektor
32 Danuta Sokołowska Zastępca Kierownika
33 Dariusz Laskowski
34 Dariusz Zacharzewski
35 Dawid Rutka Informatyk
36 Dorota Wlazłowska Podinspektor
37 Edyta Kryszajtys podinspektor
38 Elżbieta Charubin Inspektor
39 Elżbieta Jedynak Inspektor
40 Elżbieta Sadłowska Naczelnik Wydziału
41 Elżbieta Winek Inspektor
42 Emil Bagiński
43 Ewa Banach Młodszy referent
44 Ewa Dąbrowska Podinspektor
45 Ewa Michalak-Turska Inspektor
46 Ewa Ostrowska
47 Ewa Rogowska Naczelnik Wydziału Zagospodarowania Przestrzennego
48 Ewa Szymańska Inspektor
49 Ewa Żmijewska Naczelnika WGN
50 Ewelina Machnacz Inspektor
51 Grażyna Leszczyńska Zastępca Burmistrza
52 Grażyna Wnęta Inspektor
53 Hanna Waszkiewicz Inspektor
54 Hanna Zawalich Inspektor
55 Helena Tumulska Inspektor
56 Henryk Skrodzki Inspektor
57 Jadwiga Kosmowska Inspektor
58 Jadwiga Szyszkowska Kierownik Biura Rady
59 Janina Smaka
60 Janusz Zachara Kierownik Biura Rady Miejskiej
61 Jarosław Andrzej Turski Naczelnik Wydziału Organizacyjnego
62 Joanna Banach Inspektor
63 Joanna Sadłowska Zastępca Naczelnika Wydziału
64 Jolanta Opalach Młodszy refereny
65 Justyna Frej
66 Kamila Zajk Podinspektor
67 Karol Banach
68 Karolina Piechowiak
69 Karolina Radecka
70 Karolina Zielińska
71 Katarzyna Krasa
72 Katarzyna Malinowska Inspektor
73 Katarzyna Małgorzata Banach Inspektor
74 Kazimierz Podsiad Komendant Straży Miejskiej
75 Konserwator strony Konserwator
76 Krystyna Grosfeld Inspektor
77 Krystyna Marcińczyk Naczelnik
78 Krzysztof Nosek Inspektor
79 Krzysztof Nowak inspektor
80 Krzysztof Strzałkowski Inspektor
81 Lech
82 Lech Szumowski Starszy Informatyk - Administrator BIP
83 Lena Piotrowicz
84 Łukasz Kowalczuk Inspektor
85 Łukasz Lenckowski
86 Maciej Cwalina Inspektor
87 Magdalena Misierewicz-Obrycka Kierownik USC
88 Magdalena Szyszkowska Naczelnik OPT
89 Małgorzata Borak Naczelnik Wydziału
90 Małgorzata Dubełek Inspektor
91 Małgorzata Dykty Inspektor
92 Małgorzata Kosakowska Inspektor
93 Małgorzata Kowalczyk Inspektor
94 Marcin Gromadzki Inspektor
95 Marcin Ilewicz Inspektor
96 Marek Wykowski Inspektor
97 Maria Chmielewska Inspektor
98 Maria Sokoll Zastępca Burmistrza
99 Mariusz Florczyk Podinspektor
100 Mariusz Podeszwik Inspektor
101 Mariusz Semenowicz Komendant
102 Marta Buczyńska
103 Marta Kulągowska inspektor
104 Marta Łuba pracownik gospodarczy
105 Mateusz Cieśluk Młodszy referent
106 Michał Kulenty Referent
107 Michał Trusewicz Z-ca Naczelnika
108 Michał Zapert
109 Mieczysław Olender Kierownik
110 Mirosława Wrona Inspektor
111 Monika Cwalińska
112 Monika Miłosek
113 Monika Rogińska-Maconko Inspektor
114 Monika Stypułkowska Inspektor
115 Monika Tykocka Koordynator
116 Monika Woźniak-Wilimczyk Inspektor
117 M_sawicka2
118 Paulina Kuliś
119 Paweł Bosak p.o.Naczelnika IPF
120 Paweł Lachowicz
121 Paweł Szczech Podinspektor
122 Piotr Grochal Naczelnik WGKiR
123 Piotr Syta Inspektor
124 Regina Zielińska Kierownik USC
125 Renata Puchalska Zastępca Naczelnika Wydziału Finansowego - podatki
126 Ryszard Buczel Inspektor
127 Sławomir Muras Podinspektor
128 Sławomir Szczęk
129 Stanisław Plona Inspektor
130 Sylwester Giszczak Inspektor
131 Sylwia Banach
132 Sylwia Szczech
133 Szymon Werra
134 Tomasz Olszewski Sekretarz
135 Tomasz Polewaczyk podinspektor
136 Violetta Kossakowska Sekretarz
137 Wanda Sikorska Inspektor
138 Wiesław Pupek Naczelnik Wydziału Ogólnego
139 Wojciech Józwik Administrator
140 Wojciech Przygoda podinspektor
141 Zbigniew Czapski Inspektor
142 Zbigniew Wdowiarski Inspektor