BIP Urzędu Miejskiego w Piszu

Biuletyn Informacji Publicznej

Autorzy

Lista wszystkich autorów serwisu

Imię i Nazwisko Funkcja
1 Adam Masłowski Audytor Wewnętrzny
2 Adam Ruszczyk Młodszy Referent
3 Adam Rutkowski podinspektor
4 Adrian Majkrzak Inspektor
5 Agnieszka Bartyzel Podinspektor
6 Agnieszka Kowalczuk Inspektor
7 Agnieszka Kręciewska Inspektor
8 Agnieszka Piątek Pracownik I stopnia
9 Aldona Klimek Skarbnik Gminy i Miasta Pisz
10 Aleksandra Flisiak Podinspektor
11 Aleksandra Kubrak Naczelnik WSOPiT
12 Aleksandra Ptak Podinspektor
13 Andrzej Kurpiewski
14 Andrzej Podeszwik Inspektor
15 Aneta Filipkowska
16 Anna Błaszczyk Dyrektor
17 Anna Bogdanowicz Specjalista ds Zamówień Publicznych
18 Anna Borawska
19 Anna Heller Koordynator
20 Anna Jankiewicz Inspektor
21 Anna Michalak inspektor
22 Anna Milewska-Pietrzyk
23 Arkadiusz Jackowski
24 Arkadiusz Kubalewski Sekretarz
25 Arkadiusz Tomaszewicz Z-ca Kierownika GKI
26 Barbara Damięcka Inspektor
27 Barbara Grzeszczak Inspektor
28 Barbara Leniec Zastępca Naczelnika Wydziału Finansowego - podatki
29 Bartłomiej Sienkiewicz Inspektor
30 Bogusława Dąbrowska Inspektor
31 Danuta Bazydło Inspektor
32 Danuta Sokołowska Zastępca Kierownika
33 Dariusz Laskowski
34 Dariusz Zacharzewski
35 Dawid Rutka Informatyk
36 Dorota Wlazłowska Podinspektor
37 Edyta Kryszajtys podinspektor
38 Elżbieta Charubin Inspektor
39 Elżbieta Jedynak Inspektor
40 Elżbieta Sadłowska Naczelnik Wydziału
41 Elżbieta Winek Inspektor
42 Emil Bagiński
43 Ewa Banach Młodszy referent
44 Ewa Dąbrowska Podinspektor
45 Ewa Michalak-Turska Inspektor
46 Ewa Ostrowska
47 Ewa Rogowska Naczelnik Wydziału Zagospodarowania Przestrzennego
48 Ewa Szymańska Inspektor
49 Ewa Żmijewska Naczelnika WGN
50 Ewelina Machnacz Inspektor
51 Grażyna Leszczyńska Zastępca Burmistrza
52 Grażyna Wnęta Inspektor
53 Hanna Waszkiewicz Inspektor
54 Hanna Zawalich Inspektor
55 Helena Tumulska Inspektor
56 Henryk Skrodzki Inspektor
57 Jadwiga Kosmowska Inspektor
58 Jadwiga Szyszkowska Kierownik Biura Rady
59 Janina Smaka
60 Janusz Zachara Kierownik Biura Rady Miejskiej
61 Jarosław Andrzej Turski Naczelnik Wydziału Organizacyjnego
62 Joanna Banach Inspektor
63 Joanna Sadłowska Zastępca Naczelnika Wydziału
64 Jolanta Opalach Młodszy refereny
65 Justyna Frej
66 Kamila Zajk Podinspektor
67 Karol Banach
68 Karolina Piechowiak
69 Karolina Radecka
70 Katarzyna Krasa
71 Katarzyna Malinowska Inspektor
72 Katarzyna Małgorzata Banach Inspektor
73 Kazimierz Podsiad Komendant Straży Miejskiej
74 Konserwator strony Konserwator
75 Krystyna Grosfeld Inspektor
76 Krystyna Marcińczyk Naczelnik
77 Krzysztof Nosek Inspektor
78 Krzysztof Nowak inspektor
79 Krzysztof Strzałkowski Inspektor
80 Lech
81 Lech Szumowski Starszy Informatyk - Administrator BIP
82 Lena Piotrowicz
83 Łukasz Kowalczuk Inspektor
84 Łukasz Lenckowski
85 Maciej Cwalina Inspektor
86 Magdalena Misierewicz-Obrycka Kierownik USC
87 Magdalena Szyszkowska Naczelnik OPT
88 Małgorzata Borak Naczelnik Wydziału
89 Małgorzata Dubełek Inspektor
90 Małgorzata Dykty Inspektor
91 Małgorzata Kosakowska Inspektor
92 Małgorzata Kowalczyk Inspektor
93 Marcin Gromadzki Inspektor
94 Marcin Ilewicz Inspektor
95 Marek Wykowski Inspektor
96 Maria Chmielewska Inspektor
97 Maria Sokoll Zastępca Burmistrza
98 Mariusz Florczyk Podinspektor
99 Mariusz Podeszwik Inspektor
100 Marta Buczyńska
101 Marta Kulągowska inspektor
102 Marta Łuba pracownik gospodarczy
103 Mateusz Cieśluk Młodszy referent
104 Michał Kulenty Referent
105 Michał Trusewicz Z-ca Naczelnika
106 Michał Zapert
107 Mieczysław Olender Kierownik
108 Mirosława Wrona Inspektor
109 Monika Cwalińska
110 Monika Miłosek
111 Monika Rogińska-Maconko Inspektor
112 Monika Stypułkowska Inspektor
113 Monika Tykocka Koordynator
114 Monika Woźniak-Wilimczyk Inspektor
115 M_sawicka2
116 Paweł Bosak p.o.Naczelnika IPF
117 Paweł Szczech Podinspektor
118 Piotr Grochal Naczelnik WGKiR
119 Piotr Syta Inspektor
120 Regina Zielińska Kierownik USC
121 Renata Puchalska Zastępca Naczelnika Wydziału Finansowego - podatki
122 Ryszard Buczel Inspektor
123 Sławomir Muras Podinspektor
124 Sławomir Szczęk
125 Stanisław Plona Inspektor
126 Sylwester Giszczak Inspektor
127 Sylwia Banach
128 Sylwia Szczech
129 Szymon Werra
130 Tomasz Olszewski Sekretarz
131 Tomasz Polewaczyk podinspektor
132 Violetta Kossakowska Sekretarz
133 Wanda Sikorska Inspektor
134 Wiesław Pupek Naczelnik Wydziału Ogólnego
135 Wojciech Józwik Administrator
136 Wojciech Przygoda podinspektor
137 Zbigniew Czapski Inspektor
138 Zbigniew Wdowiarski Inspektor