BIP Urzędu Miejskiego w Piszu

Biuletyn Informacji Publicznej

Autorzy

Lista wszystkich autorów serwisu

Imię i Nazwisko Funkcja
1 Adam Masłowski Audytor Wewnętrzny
2 Adam Ruszczyk Młodszy Referent
3 Adam Rutkowski podinspektor
4 Adrian Majkrzak Inspektor
5 Agnieszka Bartyzel Podinspektor
6 Agnieszka Kowalczuk Inspektor
7 Agnieszka Kręciewska Inspektor
8 Aldona Klimek Skarbnik Gminy i Miasta Pisz
9 Aleksandra Flisiak Podinspektor
10 Aleksandra Kubrak Naczelnik WSOPiT
11 Aleksandra Ptak Podinspektor
12 Andrzej Kurpiewski
13 Andrzej Podeszwik Inspektor
14 Aneta Filipkowska
15 Anna Błaszczyk Dyrektor
16 Anna Bogdanowicz Specjalista ds Zamówień Publicznych
17 Anna Borawska
18 Anna Heller Koordynator
19 Anna Jankiewicz Inspektor
20 Anna Michalak inspektor
21 Anna Milewska-Pietrzyk
22 Arkadiusz Jackowski
23 Arkadiusz Kubalewski Sekretarz
24 Arkadiusz Tomaszewicz Z-ca Kierownika GKI
25 Barbara Damięcka Inspektor
26 Barbara Grzeszczak Inspektor
27 Barbara Leniec Zastępca Naczelnika Wydziału Finansowego - podatki
28 Bartłomiej Sienkiewicz Inspektor
29 Bogusława Dąbrowska Inspektor
30 Danuta Bazydło Inspektor
31 Danuta Sokołowska Zastępca Kierownika
32 Dariusz Laskowski
33 Dariusz Zacharzewski
34 Dawid Rutka Informatyk
35 Dorota Wlazłowska Podinspektor
36 Edyta Kryszajtys podinspektor
37 Elwira Świetlicka Z-ca Burmistrza
38 Elżbieta Charubin Inspektor
39 Elżbieta Jedynak Inspektor
40 Elżbieta Sadłowska Naczelnik Wydziału
41 Elżbieta Winek Inspektor
42 Emil Bagiński
43 Emilia Klisiatys Podinspektor
44 Ewa Banach Młodszy referent
45 Ewa Dąbrowska Podinspektor
46 Ewa Michalak-Turska Inspektor
47 Ewa Ostrowska
48 Ewa Rogowska Naczelnik Wydziału Zagospodarowania Przestrzennego
49 Ewa Szymańska Inspektor
50 Ewa Żmijewska Naczelnika WGN
51 Ewelina Machnacz Inspektor
52 Grażyna Leszczyńska Zastępca Burmistrza
53 Grażyna Wnęta Inspektor
54 Hanna Waszkiewicz Inspektor
55 Hanna Zawalich Inspektor
56 Helena Tumulska Inspektor
57 Henryk Skrodzki Inspektor
58 Jadwiga Kosmowska Inspektor
59 Jadwiga Szyszkowska Kierownik Biura Rady
60 Janina Smaka
61 Janusz Zachara Kierownik Biura Rady Miejskiej
62 Jarosław Andrzej Turski Naczelnik Wydziału Organizacyjnego
63 Joanna Banach Inspektor
64 Joanna Sadłowska Zastępca Naczelnika Wydziału
65 Jolanta Opalach Młodszy refereny
66 Justyna Frej
67 Kamila Zajk Podinspektor
68 Karol Banach
69 Karolina Piechowiak
70 Karolina Radecka
71 Karolina Zielińska
72 Katarzyna Krasa
73 Katarzyna Malinowska Inspektor
74 Katarzyna Małgorzata Banach Inspektor
75 Kazimierz Podsiad Komendant Straży Miejskiej
76 Konserwator strony Konserwator
77 Krystyna Grosfeld Inspektor
78 Krystyna Marcińczyk Naczelnik
79 Krzysztof Nosek Inspektor
80 Krzysztof Nowak inspektor
81 Krzysztof Strzałkowski Inspektor
82 Lech
83 Lech Szumowski Starszy Informatyk - Administrator BIP
84 Lena Piotrowicz
85 Łukasz Kowalczuk Inspektor
86 Łukasz Lenckowski
87 Maciej Cwalina Inspektor
88 Magdalena Misierewicz-Obrycka Kierownik USC
89 Magdalena Szyszkowska Naczelnik OPT
90 Małgorzata Borak Naczelnik Wydziału
91 Małgorzata Dubełek Inspektor
92 Małgorzata Dykty Inspektor
93 Małgorzata Kosakowska Inspektor
94 Małgorzata Kowalczyk Inspektor
95 Marcin Gromadzki Inspektor
96 Marcin Ilewicz Inspektor
97 Marek Wykowski Inspektor
98 Maria Chmielewska Inspektor
99 Maria Sokoll Zastępca Burmistrza
100 Mariusz Florczyk Podinspektor
101 Mariusz Podeszwik Inspektor
102 Mariusz Semenowicz Komendant
103 Marta Buczyńska
104 Marta Kulągowska inspektor
105 Marta Łuba pracownik gospodarczy
106 Marta Sawicka
107 Mateusz Cieśluk Młodszy referent
108 Mateusz Kowalczyk Podinspektor
109 Michał Kulenty Referent
110 Michał Trusewicz Z-ca Naczelnika
111 Michał Zapert
112 Mieczysław Olender Kierownik
113 Mirosława Wrona Inspektor
114 Monika Cwalińska
115 Monika Miłosek
116 Monika Rogińska-Maconko Inspektor
117 Monika Stypułkowska Inspektor
118 Monika Tykocka Koordynator
119 Monika Woźniak-Wilimczyk Inspektor
120 Paulina Kuliś
121 Paweł Bosak p.o.Naczelnika IPF
122 Paweł Szczech Podinspektor
123 Piotr Grochal Naczelnik WGKiR
124 Piotr Syta Inspektor
125 Regina Zielińska Kierownik USC
126 Renata Puchalska Zastępca Naczelnika Wydziału Finansowego - podatki
127 Ryszard Buczel Inspektor
128 Sławomir Muras Podinspektor
129 Sławomir Szczęk
130 Stanisław Plona Inspektor
131 Sylwester Giszczak Inspektor
132 Sylwia Banach
133 Sylwia Szczech
134 Szymon Werra
135 Tomasz Olszewski Sekretarz
136 Tomasz Polewaczyk podinspektor
137 Violetta Kossakowska Sekretarz
138 Wanda Sikorska Inspektor
139 Wiesław Pupek Naczelnik Wydziału Ogólnego
140 Wojciech Józwik Administrator
141 Wojciech Przygoda podinspektor
142 Zbigniew Czapski Inspektor
143 Zbigniew Wdowiarski Inspektor