BIP Urzędu Miejskiego w Piszu

Biuletyn Informacji Publicznej

Autorzy

Lista wszystkich autorów serwisu

Imię i Nazwisko Funkcja
1 Adam Masłowski Audytor Wewnętrzny
2 Adam Ruszczyk Młodszy Referent
3 Adam Rutkowski podinspektor
4 Adrian Majkrzak Inspektor
5 Agnieszka Bartyzel Podinspektor
6 Agnieszka Kowalczuk Inspektor
7 Agnieszka Kręciewska Inspektor
8 Aldona Klimek Skarbnik Gminy i Miasta Pisz
9 Aleksandra Kubrak Naczelnik WSOPiT
10 Aleksandra Ptak Podinspektor
11 Andrzej Kurpiewski
12 Andrzej Podeszwik Inspektor
13 Aneta Filipkowska
14 Anna Błaszczyk Dyrektor
15 Anna Bogdanowicz Specjalista ds Zamówień Publicznych
16 Anna Borawska
17 Anna Heller Koordynator
18 Anna Jankiewicz Inspektor
19 Anna Michalak inspektor
20 Anna Milewska-Pietrzyk
21 Arkadiusz Jackowski
22 Arkadiusz Kubalewski Sekretarz
23 Arkadiusz Tomaszewicz Z-ca Kierownika GKI
24 Barbara Damięcka Inspektor
25 Barbara Grzeszczak Inspektor
26 Barbara Leniec Zastępca Naczelnika Wydziału Finansowego - podatki
27 Bartłomiej Sienkiewicz Inspektor
28 Bogusława Dąbrowska Inspektor
29 Danuta Bazydło Inspektor
30 Danuta Sokołowska Zastępca Kierownika
31 Dariusz Laskowski
32 Dariusz Zacharzewski
33 Dawid Rutka Informatyk
34 Dorota Wlazłowska Podinspektor
35 Edyta Kryszajtys podinspektor
36 Elżbieta Charubin Inspektor
37 Elżbieta Jedynak Inspektor
38 Elżbieta Sadłowska Naczelnik Wydziału
39 Elżbieta Winek Inspektor
40 Emil Bagiński
41 Ewa Banach Młodszy referent
42 Ewa Dąbrowska Podinspektor
43 Ewa Michalak-Turska Inspektor
44 Ewa Ostrowska
45 Ewa Rogowska Naczelnik Wydziału Zagospodarowania Przestrzennego
46 Ewa Szymańska Inspektor
47 Ewa Żmijewska Naczelnika WGN
48 Ewelina Machnacz Inspektor
49 Grażyna Leszczyńska Zastępca Burmistrza
50 Grażyna Wnęta Inspektor
51 Hanna Waszkiewicz Inspektor
52 Hanna Zawalich Inspektor
53 Helena Tumulska Inspektor
54 Henryk Skrodzki Inspektor
55 Jadwiga Kosmowska Inspektor
56 Jadwiga Szyszkowska Kierownik Biura Rady
57 Janina Smaka
58 Janusz Zachara Kierownik Biura Rady Miejskiej
59 Jarosław Andrzej Turski Naczelnik Wydziału Organizacyjnego
60 Joanna Banach Inspektor
61 Joanna Sadłowska Zastępca Naczelnika Wydziału
62 Justyna Semeniuk
63 Kamila Zajk Podinspektor
64 Karol Banach
65 Karolina Piechowiak
66 Karolina Radecka
67 Katarzyna Krasa
68 Katarzyna Malinowska Inspektor
69 Katarzyna Małgorzata Banach Inspektor
70 Kazimierz Podsiad Komendant Straży Miejskiej
71 Konserwator strony Konserwator
72 Krystyna Grosfeld Inspektor
73 Krystyna Marcińczyk Naczelnik
74 Krzysztof Nosek Inspektor
75 Krzysztof Nowak inspektor
76 Krzysztof Strzałkowski Inspektor
77 Lech
78 Lech Szumowski Starszy Informatyk - Administrator BIP
79 Lena Piotrowicz
80 Łukasz Kowalczuk Inspektor
81 Łukasz Lenckowski
82 Maciej Cwalina Inspektor
83 Magdalena Misierewicz-Obrycka Kierownik USC
84 Magdalena Szyszkowska Naczelnik OPT
85 Małgorzata Borak Naczelnik Wydziału
86 Małgorzata Dubełek Inspektor
87 Małgorzata Dykty Inspektor
88 Małgorzata Kosakowska Inspektor
89 Małgorzata Kowalczyk Inspektor
90 Małgorzata Pogorzelska
91 Marcin Gromadzki Inspektor
92 Marcin Ilewicz Inspektor
93 Marek Wykowski Inspektor
94 Maria Chmielewska Inspektor
95 Maria Sokoll Zastępca Burmistrza
96 Mariusz Podeszwik Inspektor
97 Marta Buczyńska
98 Marta Kulągowska inspektor
99 Marta Łuba pracownik gospodarczy
100 Mateusz Cieśluk Młodszy referent
101 Michał Kulenty Referent
102 Michał Trusewicz Z-ca Naczelnika
103 Michał Zapert
104 Mieczysław Olender Kierownik
105 Mirosława Wrona Inspektor
106 Monika Cwalińska
107 Monika Miłosek
108 Monika Rogińska-Maconko Inspektor
109 Monika Stypułkowska Inspektor
110 Monika Tykocka Koordynator
111 Monika Woźniak-Wilimczyk Inspektor
112 Paulina Kuliś Podinspektor
113 Paweł Bosak p.o.Naczelnika IPF
114 Paweł Szczech Podinspektor
115 Piotr Grochal Naczelnik WGKiR
116 Piotr Syta Inspektor
117 Regina Zielińska Kierownik USC
118 Renata Puchalska Zastępca Naczelnika Wydziału Finansowego - podatki
119 Ryszard Buczel Inspektor
120 Sławomir Muras Podinspektor
121 Sławomir Szczęk
122 Stanisław Plona Inspektor
123 Sylwester Giszczak Inspektor
124 Sylwia Banach
125 Sylwia Szczech
126 Szymon Werra
127 Tomasz Olszewski Sekretarz
128 Tomasz Polewaczyk podinspektor
129 Wanda Sikorska Inspektor
130 Wiesław Pupek Naczelnik Wydziału Ogólnego
131 Wojciech Józwik Administrator
132 Wojciech Przygoda podinspektor
133 Zbigniew Czapski Inspektor
134 Zbigniew Wdowiarski Inspektor