BIP Urzędu Miejskiego w Piszu

Biuletyn Informacji Publicznej

Zmiany dla wiadomości

Działalność gospodarcza

2003-07-11 14:45 - Dodanie nowej wiadomości: Działalnośś gospodarcza

2003-07-14 00:00 - Dodano nowy plik

2003-07-15 00:00 - Dodano nowy plik

2004-04-06 00:00 - Dodano nowy plik

2004-04-06 00:00 - Dodano nowy plik

2004-04-06 14:51 - Dostosowano treść druków zgodnie z ustawą z dnia 18 listopada 2003 r. o zmianie ustawy - Prawo działalności gospodarczej oraz niektórych innych ustaw (Dz. U. Nr 217, poz. 2125).

2004-04-06 00:00 - Dodano nowy plik

Przejdź do wiadomości