BIP Urzędu Miejskiego w Piszu

Biuletyn Informacji Publicznej

Działalność gospodarcza

Miejsce załatwienia sprawy

Wydział Spraw Obywatelskich, Promocji i Turystyki, pokój 38, telefon: 424-12-08 lub 423-52-10 wew. 208

Wymagane dokumenty

1.Wniosek o dokonanie wpisu do ewidencji
działalności gospodarczej.
2.Dowód uiszczenia opłaty stałej.
3.Dokument tożsamości /przy odbiorze zaświadczenia o wpisie do ewidencji/.


Gdzie odebrać formularze:

W pokoju 38 (I piętro) można pobrać:
- wniosek o wpis do ewidencji działalności
gospodarczej,
- zgłoszenie zmian we wpisie do ewidencji
działalności gospodarczej,
- zawiadomienie o zaprzestaniu prowadzenia
dzialalności gospodarczej.

Opłaty:

Opłaty wynoszą: 100 zł za wpis do ewidencji działalności gospodarczej, 50 zł za zmianę wpisu do ewidencji działalności gospodarczej.

Termin załatwienia sprawy (udzielenia odpowiedzi):

W terminie 14 dni od daty zgłoszenia.

Tryb odwoławczy:

W terminie 14 dni od daty otrzymania zaświadczenia lub decyzji odmownej, do Samorządowego Kolegium Odwoławczego w Olsztynie za pośrednictwem Burmistrza Pisza. Odwołanie składa się w sekretariacie Urzędu Miejskiego w Piszu, pokój 44.

Inne wskazówki, uwagi:

Podjęcie działalności gospodarczej przez osoby fizyczne, w tym wykonujące działalność na podstawie koncesji i zezwoleń, wymaga zgłoszenia do ewidencji działalności gospodarczej.
Przedsiębiorca jest obowiązany zgłaszać organowi ewidencyjnemu zmiany stanu faktycznego i prawnego odnoszące się do przedsiębiorcy i wykonywanej przez niego działalności gospodarczej w terminie 14 dni od dnia powstania tych zmian.
W przypadku zmiany we wpisie do ewidencji działalności gospodarczej należy złożyć wniosek o dokonanie zmiany.

Podstawa prawna:

Ustawa z dnia 19 listopada 1999r. Prawo działalności gospodarczej (Dz.U. Nr 101, poz. 1178 z późn. zm.)


Zbiór przepisów prawnych gromadzony jest w urzędzie i może być udostępniany wszystkim zainteresowanym.

Odpowiedzialny za aktualizację informacji:

Elżbieta Charubin, Mirosława Wrona

Zatwierdził

Mirosława Wrona

Data sporządzenia

poniedziałek, 7 lip 2003 22:50

Data zatwierdzenia

piątek, 11 lip 2003 14:45
Data dodania: poniedziałek, 7 lip 2003 22:50
Data upublicznienia: piątek, 11 lip 2003 14:45
Data przejścia do archiwum: środa, 1 kwi 2009 10:38
Opublikował(a): Elżbieta Charubin
Zaakceptował(a):
Artykuł był czytany: 2188 razy
Ilość edycji: 6