BIP Urzędu Miejskiego w Piszu

Biuletyn Informacji Publicznej

Zmiany dla wiadomości

Meldowanie na pobyt stały i czasowy

2003-07-03 11:39 - Dodanie nowej wiadomości: Meldowanie na pobyt stały i czasowy

2003-07-11 11:18 - W punkcie opłaty - wykreślono informację o opłacie skarbowej o wydawaniu zaświadczenia dla osób, które meldują sie na pobyt czasowy do dwóch miesięcy

2003-07-16 00:00 - Dodano nowy plik

2003-07-16 00:00 - Dodano nowy plik

Przejdź do wiadomości