BIP Urzędu Miejskiego w Piszu

Biuletyn Informacji Publicznej

Meldowanie na pobyt stały i czasowy

Miejsce załatwienia sprawy

Wydział Spraw Obywatelskich, Kultury i Zdrowia pokój 26 tel. /087/ 424 12 19 lub 423 52 10 we.119.

Wymagane dokumenty

1. Dowód osobisty ,
2. Książeczka wojskowa ( mężczyźni do lat 50 ) ,
3. Odpis aktu urodzenia dla osób niepełnoletnich ,
4. Zaświadczenie o wymeldowaniu się z poprzedniego miejsca pobytu stałego ,
5. Druk „Zgłoszenie pobytu stałego ” lub „Zgłoszenie pobytu czasowego ponad 2 miesiące ”

Gdzie odebrać formularze:

Druki „Zgłoszenie pobytu stałego ” ,”Zgłoszenie pobytu czasowego ponad 2 miesiące” można otrzymać w pokoju nr 26 i 30

Opłaty:

Czynności meldunkowe nie podlegają opłacie skarbowej .

Termin załatwienia sprawy (udzielenia odpowiedzi):

Druki „Zgłoszenie pobytu stałego ” ,”Zgłoszenie pobytu czasowego ponad 2 miesiące” można otrzymać w pokoju nr 26 i 30

Tryb odwoławczy:

Nie występuje.

Inne wskazówki, uwagi:

W przypadku zameldowania na pobyt czasowy do 2 miesięcy , jeżeli interesant życzy sobie poświadczenie zameldowania opłata skarbowa wynosi 16 zł w znakach skarbowych / 5 zł za podanie 11 zł za zaświadczenie / .

Podstawa prawna:

Ustawa o ewidencji ludności i dowodach osobistych z dnia 10.04.1974r. - tekst jednolity Dz.U.Nr 87, poz.960 z 2001r. Ustawa o opłacie skarbowej /Dz.U. Nr 86 poz.960 z 2000r. z późn.zm./

Odpowiedzialny za aktualizację informacji:

Jadwiga Kosmowska

Zatwierdził

Mirosława Wrona

Data sporządzenia

poniedziałek, 30 cze 2003 14:24

Data zatwierdzenia

czwartek, 3 lip 2003 11:39
Data dodania: poniedziałek, 30 cze 2003 14:24
Data upublicznienia: czwartek, 3 lip 2003 11:39
Data przejścia do archiwum: piątek, 27 mar 2009 10:34
Opublikował(a): Jadwiga Kosmowska
Zaakceptował(a):
Artykuł był czytany: 2136 razy
Ilość edycji: 3