BIP Urzędu Miejskiego w Piszu

Biuletyn Informacji Publicznej

Zmiany dla wiadomości

Uchwała Nr IV/30/98 Rady Miejskiej w Piszu z dnia 30 grudnia 1998 roku

2003-07-18 10:43 - Dodanie nowej wiadomości: U C H W A Ł A Nr IV/30/98 z dnia 30 grudnia 1998 roku w sprawie: poboru łącznego zobowiązania pieniężnego od osób fizycznych w drodze inkasa, określenia inkasentów, wysokości wynagrodzenia oraz terminów rozliczania się z inkasa.

2003-07-18 11:46 - Dodano zapis : "Została uchylona Uchwałą Nr XXXIV/347/2001 Rady Miejskiej w Piszu z dnia 11 grudnia 2001 roku."

Przejdź do wiadomości