BIP Urzędu Miejskiego w Piszu

Biuletyn Informacji Publicznej

Zmiany dla wiadomości

Uchwała Nr VI/67/2003 z dnia 28 marca 2003r

2003-07-24 12:52 - Dodanie nowej wiadomości: Uchwała Nr VI/67/2003 z dnia 28 marca 2003r w sprawie: uchwalenia miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego części wsi Pilchy obejmującego teren gruntów o numerach geodezyjnych 134/1 , 134/2, 134/3 i 134/4.

2003-07-29 13:34 - zmieniono datę obowiązywania uchwały

Przejdź do wiadomości