BIP Urzędu Miejskiego w Piszu

Biuletyn Informacji Publicznej

Zmiany dla wiadomości

Wpisanie do rejestru stanu cywilnego aktu stanu cywilnego sporządzonego za granicą - transkrypcja.

2019-12-06 11:41 - Dodanie nowej wiadomości: Wpisanie do rejestru stanu cywilnego aktu stanu cywilnego sporządzonego za granicą - transkrypcja.

Przejdź do wiadomości