BIP Urzędu Miejskiego w Piszu

Biuletyn Informacji Publicznej

Zmiany dla wiadomości

UCHWAŁA Nr X/101/03 z dnia 30 czerwca 2003 r.

2003-07-18 10:37 - Dodanie nowej wiadomości: UCHWAŁA Nr X/101/03 z dnia 30 czerwca 2003 r. w sprawie: wyznaczenia miejsc do prowadzenia handlu obwoźnego na terenie gminy Pisz poza targowiskiem miejskim.

Przejdź do wiadomości