BIP Urzędu Miejskiego w Piszu

Biuletyn Informacji Publicznej

Zmiany dla wiadomości

Uznawanie żołnierza lub poborowego za sprawującego bezpośrednią opiekę nad członkiem rodziny

2003-07-07 14:44 - Dodanie nowej wiadomości: Uznawanie żołnierza (poborowego odbywające zastępczą służbę wojskową) za sprawującego bezpośrednią opiekę nad członkiem rodziny

Przejdź do wiadomości