BIP Urzędu Miejskiego w Piszu

Biuletyn Informacji Publicznej

Zmiany dla wiadomości

Uchwała Nr XV/186/11 Rady Miejskiej w Piszu z dnia 29 listopada 2011 r.

2011-12-05 14:21 - Dodanie nowej wiadomości: UCHWAŁA Nr XV/186/11 RADY MIEJSKIEJ W PISZU z dnia 29 listopada 2011 r. w sprawie: udzielenia bonifikaty od opłaty z tytułu przekształcenia prawa użytkowania wieczystego w prawo własności nieruchomości przeznaczonych na cele mieszkaniowe, położonych na terenie gminy Pisz

Przejdź do wiadomości