BIP Urzędu Miejskiego w Piszu

Biuletyn Informacji Publicznej

Zmiany dla wiadomości

Urząd Miejski w Piszu

2003-07-17 11:31 - Dodanie nowej wiadomości: Urząd Gminy i Miasta Pisz

2003-10-10 15:50 - z dniem 10.10.2003r. Pani Mirosława Zaremba przeszła na emeryturę

2003-10-20 07:50 - Zmiana na stanowisku Naczelnika Wydziału

2004-03-12 17:21 - zmiana regulaminu organizacyjnego

2004-03-22 00:00 - Dodano nowy plik

2004-03-25 02:02 - Zmieniono numery telefonów urzędu

2004-06-15 18:00 - przeniesienie BRM

2004-08-17 16:30 - powolanie nowego kierownika BRM

2004-08-24 16:57 - zmiana nazwy

2004-11-24 08:40 - Edycja wiadomości Urząd Miejski w Piszu

2004-12-01 16:12 - zmiana na stanowisku Naczelnika Wydziału GKR

2004-12-20 18:34 - powołanie p.o.Zastępcy Naczelnika Wydz.ZPN

2005-02-28 15:57 - zmiana Naczelnika Wydziału GKR

2005-04-14 17:03 - powierzenie obowiązków Naczelnika Wydziału GKR

2005-05-14 10:57 - Likwidacja stanowiska

2005-12-15 11:03 - rozwiązanie stosunku pracy z P.Borak

2006-04-04 15:35 - rezygnacja p.o.Naczelnika Wydziału GKR

2006-06-21 12:11 - nowy naczelnik Wydziału GKR

2006-06-30 09:30 - zmiana na stanowisku naczelnika wydzialu

2006-07-07 10:05 - powołanie p.o.Naczelnika Wydziału GKR

2006-07-19 15:48 - zatrudniono nowego Naczelnika Wydziału GKR

2006-09-27 14:15 - powołanie Zastępcy Naczelnika Wydziału GKR

2006-10-02 09:25 - rozwiązanie stosunku pracy z P.Janiną Smaka

2006-12-13 09:43 - Zmiana na stanowisku Naczelnika Wydziału Spraw Obywatelskich, Kultury i Zdrowia - od dnia 13.12.2006 r.

2007-02-02 15:38 - z dniem 1.02.2007r. został powołany zastępca Kierownika USC

2007-02-06 08:01 - Zmiana na stanowisku zastępcy Naczelnika Wydziału Finansowego

2007-04-30 10:29 - Zmiany organizacyjne w Urzędzie Miejskim w Piszu

2007-04-30 17:08 - reorganizacja Urzędu Miejskiego

2007-05-08 07:17 - Objęcie stanowiska przez Naczelnika Wydziału SOPiT

2007-08-27 21:27 - Reorganizacja Urzędu

2007-10-02 20:31 - zmiana danych dla sam.stan ds zam. pub

2007-10-27 18:21 - Objęcie stanowiska przez I-go Zastępcę Burmistrza Pisza Zenona Bednarczyka

2007-12-07 13:13 - Edycja wiadomości Urząd Miejski w Piszu

2007-12-07 13:14 - Edycja wiadomości Urząd Miejski w Piszu

2007-12-07 13:16 - Edycja wiadomości Urząd Miejski w Piszu

2008-01-21 15:36 - Edycja wiadomości Urząd Miejski w Piszu

2008-01-29 13:38 - Edycja wiadomości Urząd Miejski w Piszu

2008-02-25 10:17 - zmiana Naczelnika Wydziału GK

2008-03-31 16:17 - Nowy Naczelnik Wydziału

2010-11-23 15:24 - odwołanie Z.Bednarczyka

2012-05-07 08:11 - Zmiana na stanowisku Zastępcy Burmistrza Pisza

2012-07-03 10:36 - Zmiana regulaminu organizacyjnego

2015-02-02 09:35 - Zmiana na stanowisku Naczelnika Wydziału

2015-11-23 14:11 - Zmiana skarbnika: Małgorzata Birage

2021-03-15 14:42 - Edycja wiadomości Urząd Miejski w Piszu

2021-03-15 14:44 - Edycja wiadomości Urząd Miejski w Piszu

2021-06-01 07:39 - Edycja wiadomości Urząd Miejski w Piszu

2024-06-27 13:08 - Edycja wiadomości Urząd Miejski w Piszu

Przejdź do wiadomości