BIP Urzędu Miejskiego w Piszu

Biuletyn Informacji Publicznej

Urząd Miejski w Piszu


Burmistrz - Andrzej Szymborski
Sekretariat Burmistrza - pok. nr 44
tel. 87 42 41 200
Zastępca Burmistrza - Janusz Puchalski
pok. nr 47
tel. 87 42 41 200
Sekretarz - wakat
pok. nr 41
tel. 87 42 41 203
Skarbnik - Małgorzata Biraga
pok. nr 34
tel. 87 42 41 228

CENTRALA - 87 423 52 10
    1. Sekretariat Urzędu
     pok. nr 44
     tel. 87 42 41 200
     fax 87 42 35 429

     www.pisz.pl ; pisz@home.pl


    2. Wydział Organizacyjny

     Naczelnik Wydziału - Krystyna Marcińczyk
     pok. nr 22
     tel. 87 42 41 209

     pok. nr 22; 23
     tel. 87 42 41 209
     tel. 87 42 41 210

     • kadry
      pok. nr 17
      tel. 87 42 41 205

     • punkt przyjęcia interesantów
      parter
      tel. 87 42 41 236
      fax 87 42 41 238
      CENTRALA 87 42 35 210

     • zamówienia publiczne
      pok. nr 39
      tel. 87 42 41 226

     • obsługa Rady Miejskiej
      pok. nr 9; 10
      tel. 87 42 41 224

     • archiwum
      pok. nr 6
      tel. 87 73 09 852

     • informatyk
      pok. nr 1
      tel. 87 42 41 218

    3. Urząd Stanu Cywilnego
     tel.
     87 423 28 96
     fax 87 423 28 96
     e-mail: usc@pisz.home.pl

     Kierownik USC -  Magdalena Misierewicz - Obrycka

     Zastępca Kierownika USC - Marcin Marchewka
     tel. 87 423 28 96


    4. Wydział Spraw Obywatelskich i Promocji

     Naczelnik Wydziału - Anna Michalak
     pok. nr 53

     87 73 09 853

     • sprawy meldunkowe
      pok. nr 26; 27
      tel. 87 42 41 219

     • dowody osobiste
      pok. nr 28; 29;30
      tel. 87 42 41 232

     • działalność gospodarcza
      pok. nr 57
      tel. 87 42 41 208

     • promocja i turystyka
      pok. nr 55
      tel. 87 73 09 853

     • świetlice wiejskie
      pok. nr 55
      tel. 87 42 41 207


    5. Pion Ochrony

      Inspektor - Elżbieta Sadłowska


    6. Wydział Zagospodarowania Przestrzennego i Nieruchomości

     Naczelnik Wydziału - Marcin Ilewicz
     pok. nr 62
     tel. 87 42 41 215

     • warunki zabudowy, przekwalifikowanie działek
      pok. nr 63
      tel. 87 42 41 229

     • decyzje o lokalizacji inwestycji celu publicznego, wypisy z planu, decyzje środowiskowe
      pok. nr 63
      tel. 87 42 41 225

     • gospodarka nieruchomościami
      pok. nr 58
      tel. 87 73 09 857
      pok. nr 59
      tel. 87 42 41 216


    7. Wydział Finansowy

     Skarbnik - Małgorzata Biraga
     pok. nr 34
     tel. 87 42 41 228

     Zastępca Naczelnika - Katarzyna Małgorzata Banach
     pok. nr 33
     tel. 87 42 41 234

     Zastępca Naczelnika - Renata Puchalska
     pok. nr 50
     tel. 87 42 41 214

     • podatek od środków transportowych
      pok. nr 48
      tel. 87 42 41 211

     • podatki na wsi
      pok. nr 49
      tel. 87 42 41 212

     • podatki w mieście
      pok. nr 50
      tel. 87 42 41 213

     • użytkowanie wieczyste i dzierżawy
      pok. nr 60
      tel. 87 42 41 217

     • księgowość budżetowa
      pok. nr 31, 32
      tel. 87 42 41 227
      pok. nr 33
      tel. 87 42 41 234


    8. Wydział Gospodarki Komunalnej

     Naczelnik Wydziału -
     pok. nr 36
     tel. 87 42 41 222

     Zastępca Naczelnika - Michał Trusewicz
     pok. nr 7
     tel. 87 42 41 249

     • dodatki mieszkaniowe
      pok. nr 37
      tel. 87 42 41 240

     • sprawy mieszkaniowe
      pok. nr 37
      tel. 87 42 41 240

     • ochrona środowiska, rolnictwo i leśnictwo
      pok. nr 38
      tel. 87 42 41 246

     • zieleń, oczyszczanie miasta, drogi, oświetlenie, odśnieżanie
      pok. nr 12
      tel. 87 42 41 223

     • gospodarka odpadami komunalnymi
      pok. nr 8
      tel. 87 42 41 233


    9.  Wydział Inwestycji i Pozyskiwania Funduszy

     Naczelnik Wydziału - Adrian Majkrzak
     pok. nr 20

     tel. 87 42 41 245
     pok. nr 21
     tel. 87 42 41 239


    10. Samodzielne stanowisko pracy ds. Audytu Wewnętrznego
     pok. nr 18

     Marta Lachowicz
     tel. 87 730 98 58


    11. Samodzielne stanowisko pracy ds. BHP
     pok. nr 52

     Monika Stypułkowska
     tel. 87 73 09 854


    12. Obsługa prawna Urzędu
     pok. nr 42

     Zbigniew Waszkiewicz
     tel.
     87 42 41 243

     pok. nr 40

     Rafał Orłowski
     tel.
     87 73 09 855


    13. Samodzielne stanowisko pracy ds. Ochrony Danych
     pok. nr  40
     Andrzej Kurpiewski - Inspektor Ochrony Danych
     tel. 87 42 41 231

Data powstania: środa, 16 lip 2003 20:24
Data opublikowania: czwartek, 17 lip 2003 11:31
Data edycji: piątek, 10 paź 2003 15:50
Opublikował(a): Lech Szumowski
Zaakceptował(a):
Artykuł był czytany: 138880 razy
Ilość edycji: 46