BIP Urzędu Miejskiego w Piszu

Biuletyn Informacji Publicznej

Urząd Miejski w Piszu


Burmistrz - Dariusz Kiński
Sekretariat Burmistrza - pok. nr 44
tel. 87 42 41 200
Zastępca Burmistrza - Elwira Świetlicka
pok. nr 47
tel. 87 42 41 200
Sekretarz - Violetta Kossakowska
pok. nr 41
tel. 87 42 41 203
Skarbnik - Małgorzata Biraga
pok. nr 34
tel. 87 42 41 228

CENTRALA - 87 423 52 10
 1. Sekretariat Urzędu
  pok. nr 44
  tel. 87 42 41 200
  fax 87 42 35 429

  www.pisz.pl ; pisz@home.pl


 2. Wydział Organizacyjny

  Naczelnik Wydziału - Krystyna Marcińczyk
  pok. nr 22
  tel. 87 42 41 209

  pok. nr 23
  tel. 87 42 41 210

  • kadry
   pok. nr 20
   tel. 87 42 41 205

  • punkt przyjęcia interesantów
   parter
   tel. 87 42 41 236
   fax 87 42 41 238
   CENTRALA 87 42 35 210

  • zamówienia publiczne
   pok. nr 12
   tel. 87 42 41 226

  • obsługa Rady Miejskiej
   pok. nr 9; 10
   tel. 87 42 41 224

  • archiwum
   pok. nr 6
   tel. 87 73 09 852

  • informatyk
   pok. nr 1
   tel. 87 42 41 218

 3. Urząd Stanu Cywilnego
  pok. nr 2
  tel.
  87 423 28 96
  fax 87 423 28 96
  e-mail: usc@pisz.home.pl

  Kierownik USC -  Magdalena Misierewicz - Obrycka

  Zastępca Kierownika USC - Marcin Marchewka

  tel. 87 423 28 96


 4. Wydział Spraw Obywatelskich i Promocji

  Naczelnik Wydziału - Anna Michalak
  pok. nr 53

  87 73 09 853

  • sprawy meldunkowe
   pok. nr 26; 27
   tel. 87 42 41 219

  • dowody osobiste
   pok. nr 28
   tel. 87 42 41 220

  • działalność gospodarcza
   pok. nr 30
   tel. 87 42 41 208

  • promocja i turystyka
   pok. nr 55
   tel. 87 73 09 853

  • świetlice wiejskie
   pok. nr 55
   tel. 87 42 41 207


 5. Pion Ochrony

   Inspektor - Elżbieta Sadłowska


 6. Wydział Zagospodarowania Przestrzennego i Nieruchomości

  Naczelnik Wydziału - Marcin Ilewicz
  pok. nr 65
  tel. 87 42 41 215

  • warunki zabudowy, przekwalifikowanie działek, decyzje o ustaleniu lokalizacji inwestycji celu publicznego
   pok. nr 62
   tel. 87 42 41 229

  • warunki zabudowy, wypisy i wyrysy z planu, decyzje środowiskowe, podziały nieruchomości
   pok. nr 63
   tel. 87 42 41 225

  • gospodarka nieruchomościami, dzierżawa i sprzedaż nieruchomości, nadawanie numeru budynku
   pok. nr 64
   tel. 87 73 09 857
   pok. nr 64
   tel. 87 42 41 216


 7. Wydział Finansowy

  Skarbnik - Małgorzata Biraga
  pok. nr 34
  tel. 87 42 41 228

  Zastępca Naczelnika - Katarzyna Małgorzata Banach
  pok. nr 33
  tel. 87 42 41 234

  Zastępca Naczelnika - Renata Puchalska
  pok. nr 50
  tel. 87 42 41 214

  • opłata miejscowa i opłaty skarbowe
   wymiar i windykacjapodatku od środków transportowych
   wymiar podatku dla osób prawnych
   windykacja podatku dla osób fizycznych i osób prawnych wsi

   pok. nr 48
   tel. 87 42 41 211

  • wymiar podatku dla osób fizycznych na wsi
   pok. nr 49
   tel. 87 42 41 212
   tel. 87 42 41 241

  • wymiar dla osób fizycznych w mieście
   windykacja podatku dla osób fizycznych i osób prawnych w mieście
   opłata targowa

   pok. nr 50
   tel. 87 42 41 213

  • użytkowanie wieczyste i dzierżawy
   pok. nr 60
   tel. 87 42 41 217

  • księgowość budżetowa
   pok. nr 31, 32
   tel. 87 42 41 227
   pok. nr 33
   tel. 87 42 41 234


 8. Wydział Gospodarki Komunalnej


  pok. nr 36
  tel. 87 42 41 222

  • dodatki mieszkaniowe
   pok. nr 37
   tel. 87 42 41 240

  • sprawy mieszkaniowe
   pok. nr 37
   tel. 87 42 41 240

  • ochrona środowiska, rolnictwo i leśnictwo
   pok. nr 35
   tel. 87 42 41 246

  • zieleń, oczyszczanie miasta, drogi, oświetlenie, odśnieżanie
   pok. nr 38
   tel. 87 42 41 223

  • gospodarka odpadami komunalnymi
   pok. nr 7 i 8
   tel. 87 42 41 233


 9.  Wydział Inwestycji i Pozyskiwania Funduszy

  Naczelnik Wydziału - Adrian Majkrzak
  pok. nr 17

  tel. 87 42 41 245
  pok. nr 19
  tel. 87 42 41 239


 10. Samodzielne stanowisko pracy ds. Audytu Wewnętrznego
  pok. nr 23

  Damian Pająk
  tel. 87 73 09 858


 11. Samodzielne stanowisko pracy ds. BHP
  pok. nr 52

  Monika Stypułkowska
  tel. 87 73 09 854


 12. Obsługa prawna Urzędu
  pok. nr 42

  Zbigniew Waszkiewicz
  tel.
  87 42 41 243

  pok. nr 40

  Rafał Orłowski
  tel.
  87 73 09 855


 13. Samodzielne stanowisko pracy ds. Ochrony Danych
  pok. nr  40
  Andrzej Kurpiewski - Inspektor Ochrony Danych
  tel. 


 14. Komendant gminny ochrony przeciwpożarowej
  pok. nr  56
  Mariusz Semenowicz
  tel. 87 42 41 235

Data powstania: środa, 16 lip 2003 20:24
Data opublikowania: czwartek, 17 lip 2003 11:31
Data edycji: piątek, 10 paź 2003 15:50
Opublikował(a): Lech Szumowski
Zaakceptował(a):
Artykuł był czytany: 160111 razy
Ilość edycji: 47