BIP Urzędu Miejskiego w Piszu

Biuletyn Informacji Publicznej

Zmiany dla wiadomości

Uchwała Nr XIX/218/04 Rady Miejskiej w Piszu z dnia 20 stycznia 2004 r.

2004-03-25 15:24 - Dodanie nowej wiadomości: Uchwała Nr XIX/218/04 Rady Miejskiej w Piszu z dnia 20 stycznia 2004r w sprawie: przystąpienia do zmiany Studium Uwarunkowań i Kierunków Zagospodarowania Przestrzennego Miasta i Gminy Pisz, w części dotyczącej terenu ujęcia miejskiego i stacji uzdatniania wody w Piszu przy ul. Gdańskiej.

Przejdź do wiadomości