BIP Urzędu Miejskiego w Piszu

Biuletyn Informacji Publicznej

Zmiany dla wiadomości

Podatek leśny

2003-07-02 09:13 - Dodanie nowej wiadomości: Podatek leśny od osób fizycznych i prawnych

2003-07-02 11:33 - 1. W treści wymagane dokumenty : rozszerzono podmioty składające deklaracje DL-1. 2. W treści inne wskazówki : opisano jak obliczyć podatek. 3. W treści podstawa prawna: dodano uchwałę nr III/20/2002 Rady Miejskiej w Piszu z dnia 11 grudnia 2002 r. oraz Komunikat Prezesa Głównego Urzędu Statystycznego z dnia 18.10.2002r. w sprawie średniej ceny sprzedaży drewna. 4. W treści : opisano kto jest podatnikiem podatku leśnego i jaki jest termin powiadowmienia przez podatnika o zaistniałej zmianie.

2003-07-02 11:36 - W słowie kluczowym dodano słowo: podatki

2003-07-03 08:14 - Dodano nr telefonu (0-87) 423-58-16 , termin do zalatwienia sprawy ( 30 dni) i poprawiono błędy.

2003-07-03 12:00 - Wskazano możliwość dokonywania opłat, tj. kasę i nr konta.

2004-01-26 10:39 - 1. Podano nową średnią cenę sprzedaży drewna, obowiazującą do naliczenia podatku leśnego na rok 2004 , wynosi ona 107,70 zł za 1 m3. 2. Podano nowy numer konta UGiM Pisz.

2004-03-23 13:58 - Zmieniono Nr telefonu.

2004-11-16 07:45 - Nastapiła zmiana nazwy Urzędu.

2005-01-10 10:17 - Podano nową podstawę prawną do naliczania podatku leśnego w roku 2005.

2007-01-04 12:59 - podstawy prawnej-Komunikat Prezesa GUS

2007-03-01 07:50 - zmiana nr kontaa bankowego

2008-01-04 12:58 - Edycja wiadomości Podatek leśny

2008-03-03 11:39 - dziennik urzędowy

Przejdź do wiadomości