BIP Urzędu Miejskiego w Piszu

Biuletyn Informacji Publicznej

Zmiany dla wiadomości

Podatek rolny

2003-07-02 13:10 - Dodanie nowej wiadomości: Podatek rolny

2003-07-03 08:32 - Dodano nr telefonu (0-87) 423-58-16 i termin załatwienia sprawy - 30 dni.

2003-07-03 12:02 - Wskazano możliwość dokonywania opłat, tj. kasę i konto Urzędu.

2004-01-26 10:30 - 1. Podano nową średnią cenę skupu żyta za okres pierwszych trzech kwartałów ogłaszaną przez Presesa GUS, obowiązującą na rok 2004 r. do naliczenia podatku rolnego, obecnie ona wynosi 34,57 zł za 1q. 2. Podano nowy numer konta UGiM Pisz.

2004-03-23 13:57 - Zmieniono Nr telefonu.

2004-11-16 07:42 - Nastąpiła zmiana nazwy Urzędu.

2005-01-10 10:09 - Podano nowe przepisy prawne obowiązujące w roku 2005.

2007-01-04 12:37 - zmiana dotyczy podstawy prawnej ustawy o poadtku rolnym oraz uchwały i komunikatu Prezesa GUS.

2007-01-04 12:44 - podstawy prawnej

2007-03-01 07:38 - zmiana konta bankowego

2008-03-03 11:38 - dziennik urzędowy woj.

Przejdź do wiadomości