BIP Urzędu Miejskiego w Piszu

Biuletyn Informacji Publicznej

Zmiany dla wiadomości

Podatek od środków transportowych

2003-07-02 14:41 - Dodanie nowej wiadomości: Podatek od środków transportowych

2003-07-03 00:00 - Dodano nowy plik

2003-07-03 00:00 - Dodano nowy plik

2003-07-03 00:00 - Dodano nowy plik

2003-07-03 00:00 - Dodano nowy plik

2003-07-03 09:35 - 1.Dodano : - Uchwałę nr III/16/02 - Uchwałę nr V/40/03 - druk deklaracji DT-1

2003-07-03 12:06 - Wskazano możliwość dokonywania opłat, tj. kase i konto Urzędu

2004-01-26 10:07 - Zmieniono Nr Uchwały Rady Miejskiej w Piszu : z Nr III/16/2002 z dnia 11 grudnia 2002 r. na Nr XVII/189/03 z dnia 10 grudnia 2003 r. oraz podano nowy numer konta UGiM Pisz

2004-03-23 13:44 - Zmieniono nr telefonu.

2004-11-16 07:54 - Nastąpiła zmiana nazwy Urzędu.

2005-01-10 09:43 - Nastąpiła zmiana Uchwały.

2005-01-10 00:00 - Dodano nowy plik

2007-01-04 11:20 - -zmiana podstawy prawnej ustawy o podatkach i opłatach lokalnych oraz Uchwały Rady Miejskiej w Piszu, - zmiana w części opłaty:szczegółowy opis płatności podatku od śrogków transportowych.

2007-03-01 07:47 - zmiana nr konta bankowego

2008-01-04 13:18 - zmiana podstawy prawnej

2008-01-04 14:07 - podstawa prawna

2008-01-17 13:55 - dodatno wzory formularzy podatkowych

2008-03-03 11:29 - dziennik urzędowy

Przejdź do wiadomości