BIP Urzędu Miejskiego w Piszu

Biuletyn Informacji Publicznej

Zmiany dla wiadomości

UCHWAŁA Nr V/42/2003 z dnia z dnia 24 lutego 2003 roku

2003-07-18 15:00 - Dodanie nowej wiadomości: UCHWAŁA Nr V/42/2003 z dnia z dnia 24 lutego 2003 roku w sprawie: zmieniająca Uchwałę Nr III/18/2002 Rady Miejskiej w Piszu z dnia 11 grudnia 2002 roku w sprawie określenia dziennych stawek opłaty miejscowej, terminu płatności oraz sposobu jej poboru.

Przejdź do wiadomości