BIP Urzędu Miejskiego w Piszu

Biuletyn Informacji Publicznej

Zmiany dla wiadomości

Ogłoszenie o przetargu-wycena nieruchomości

2003-09-03 08:37 - Dodanie nowej wiadomości: Ogłoszenie o przetargu-wycena nieruchomości

2003-09-03 11:08 - wycofano wycenę działek przy Placu Daszyńskiego (415 i 418) oraz działki przy ul. Jagodnej (działka nr 1127/37)

2003-09-03 11:31 - dopisano pozycję: 20 działek poożonych w rejonie ulic Spacerowej, Krótkiej i Krzywej, przeznaczonych na powiększenie przyległych działek budowlanych

Przejdź do wiadomości