BIP Urzędu Miejskiego w Piszu

Biuletyn Informacji Publicznej

Ogłoszenie o przetargu-wycena nieruchomości

Przetarg na wykonanie wyceny nieruchomości położonych na terenie miasta Pisz
Burmistrz Gminy i Miasta w Piszu ul. Gizewiusza 5 tel. 0.87 423-52-10 ogłasza przetarg nieograniczony na wykonanie szacunku:
  • lokalu mieszkalnego, położonego w Piszu przy ul. Okopowej 4/5 wraz z ułamkową częścią gruntu,
  • lokalu mieszkalnego, położonego w Piszu przy ul. Matejki 3/20 wraz z ułamkową częścią gruntu,
  • lokalu mieszkalnego, położonego w Piszu przy Placu Daszyńskiego 1/6 wraz z ułamkową częścią gruntu,
  • lokalu mieszkalnego, położonego w Piszu przy ul. Klementowskiego 11/45 wraz z ułamkową częścią gruntu,
  • 13 działek budowlanych, położonych w Piszu os. Łupki sektor "B"
  • działki nr 399/5 położonej w Piszu przy ul. Wojska Polskiego.
  • 20 działek położonych w rejonie ulic Spacerowej, Krotkiej i Krzywej, przeznaczonych na powiększenie przyległych działek budowlanych
Termin realizacji zamówienia: 17 października 2003 r.
Kryteria wyboru ofert i ich znaczenie:
Cena (za wykonanie całości zamówienia) - 100%
Oferta winna zawierać:
  1. cenę za wykonanie całości zamówienia wyrażoną w PLN (brutto)
  2. kserokopię uprawnień rzeczoznawcy majątkowego z zakresu szacowania nieruchomości, potwierdzoną za zgodność z oryginałem
  3. oświadczenie o spełnieniu warunków określonych w art. 22 ust. 2 ustawy o zamówieniach publicznych.
Oferty należy składać w terminie do dnia 16 września 2003 r. do godz. 10.00 w pok. nr 59 Urzędu Gminy i Miasta w Piszu.
Postępowanie będzie prowadzone z zastosowaniem obowiązkowych preferencji krajowych.
Uprawniony do bezpośredniego kontaktowania się z oferentami jest Naczelnik Wydziału Geodezji Urzędu Gminy i Miasta w Piszu Pan Stanisław Olszak
Otwarcie ofert nastąpi w dniu 16 września 2003 r. o godz. 12.00 w pok. nr 42 tut. Urzędu.
W przetargu mogą brać udział oferenci spełniający warunki określone w art. 22 ust. 2 ustawy o zamówieniach publicznych.
Oferta nie może zawierać rozwiązań wariantowych.
Data powstania: środa, 3 wrz 2003 08:25
Data opublikowania: środa, 3 wrz 2003 08:37
Data edycji: środa, 3 wrz 2003 11:08
Data przejścia do archiwum: wtorek, 16 wrz 2003 15:40
Opublikował(a): Ewa Żmijewska
Zaakceptował(a): Ewa Żmijewska
Artykuł był czytany: 1968 razy
Ilość edycji: 2