BIP Urzędu Miejskiego w Piszu

Biuletyn Informacji Publicznej

Zmiany dla wiadomości

Odroczenie terminu płatności lub rozłożenie na raty podatku

2003-07-03 11:08 - Dodanie nowej wiadomości: Odroczenie terminu płatności lub rozłożenie na raty podatku

2004-03-23 13:11 - Zmieniono Nr telefonu i udzielono informacji , gdzie należy odebrać wniosek.

2004-11-16 08:08 - Nastapiła zmiana nazwy Urzędu.

2005-01-07 10:27 - Podano nowe przepisy dot. pomocy udzielanej dla przedsiębiorców.

2005-02-01 15:06 - Zmieniono podstawę prawną - dot. Ordynacji podatkowej.

2007-01-04 11:29 - zmiana w części opłat-brak poboru opłaty skarbowej od podań.

Przejdź do wiadomości