BIP Urzędu Miejskiego w Piszu

Biuletyn Informacji Publicznej

Zmiany dla wiadomości

Ulga z tytułu nabycia gruntów

2003-07-03 11:16 - Dodanie nowej wiadomości: Ulga z tytułu nabycia gruntów

2004-03-23 13:04 - Zmieniono Nr telefonu.

2004-11-16 08:09 - Nastapiła zmiana nazwy Urzędu.

2005-02-01 15:02 - Zmienono podstawę prawną - dot. Ordynacji podatkowej.

2007-01-04 13:32 - podstawy prawnej ustawy o podatku rolnym, brak opłaty skarbowej

Przejdź do wiadomości