BIP Urzędu Miejskiego w Piszu

Biuletyn Informacji Publicznej

Ulga z tytułu nabycia gruntów

Miejsce załatwienia sprawy

Urząd Miejski w Piszu, ul. Gizewiusza 5, 12-200 Pisz, I pietro, pok. 49, tel. 87 42-41-212.

Wymagane dokumenty

Wniosek

Opłaty:

- nie dotyczy

Termin załatwienia sprawy (udzielenia odpowiedzi):

1 miesiąc , a w sprawach szczególnie skomplikowanych do 2 miesięcy, licząc od daty złożenia przez wnioskodawcę kompletu wymaganych dokumentów

Tryb odwoławczy:

Odwołanie od decyzji wnosi się do Samorządowego Kolegium Odwoławczego w Olsztynie w terminie 14 dni od dnia doręczenia decyzji za pośrednictwem Burmistrza Pisza.

Podstawa prawna:

art. 12 ust. 1 pkt 4 i ust. 3-8, art. 13d ust. 1,3,4 ustawy z dnia 15 listopada 1984 r. o podatku rolnym (tekst jedn. : Dz.U. z 2016 r., poz. 617) i art. 207 ustawy z dnia 29 sierpnia 1997 r. - Ordynacja podatkowa (Dz. U. z 2019 r. poz. 900 z późn.zm.).

Opracował

Joanna Sadłowska, aktualizowała Renata Sawicka

Odpowiedzialny za aktualizację informacji:

Renata Sawicka

Zatwierdził

Renata Sawicka

Data sporządzenia

czwartek, 3 lip 2003 11:09

Data zatwierdzenia

czwartek, 3 lip 2003 11:16
Data dodania: czwartek, 3 lip 2003 11:09
Data upublicznienia: czwartek, 3 lip 2003 11:16
Opublikował(a): Joanna Sadłowska
Zaakceptował(a):
Artykuł był czytany: 2450 razy
Ilość edycji: 4