BIP Urzędu Miejskiego w Piszu

Biuletyn Informacji Publicznej

Zmiany dla wiadomości

Ulga inwestycyjna

2003-07-03 11:21 - Dodanie nowej wiadomości: Ulga inwestycyjna

2004-03-23 13:03 - Zmieniono nr telefonu.

2004-11-16 08:09 - Nastąpiła zmiana nazwy Urzędu

2005-02-01 15:01 - Zmieniono podstawę prawną - dot. Ordynacji podatkowej.

2007-01-04 13:12 - podstawy prawnej ustawy o podatku rolnym

Przejdź do wiadomości