BIP Urzędu Miejskiego w Piszu

Biuletyn Informacji Publicznej

Ulga inwestycyjna

Miejsce załatwienia sprawy

Urząd Miejski w Piszu, ul. Gizewiusza 5, 12-200 Pisz, I piętro, pok. nr 49, tel. 87 42-41-212.

Wymagane dokumenty

- wniosek
- rachunki dotyczące poniesionych nakładów
inwestycyjnych

Opłaty:

-nie dotyczy

Termin załatwienia sprawy (udzielenia odpowiedzi):

1 miesiąc , a w sprawach szczególnie skomplikowanych do 2 miesięcy, licząc od daty złożenia przez wnioskodawcę kompletu wymaganych dokumentów

Tryb odwoławczy:

Odwołanie od decyzji wnosi się do Samorządowego Kolegium Odwoławczego w Olsztynie w terminie 14 dni od dnia doręczenia decyzji za pośrednictwem Burmistrza Pisza.

Podstawa prawna:

art. 13 i art. 13d ust. 1-5 ustawy z dnia 15 listopada 1984 r. o podatku rolnym (tekst jedn.: Dz.U. z 2016. , poz. 617) i 207 ustawy z dnia 29 sierpnia 1997 r.- Ordynacja podatkowa (Dz.U. z 2019 r. poz. 900 z późn.zm.).

Opracował

Joanna Sadłowska, zaktualizowała Renata Sawicka

Odpowiedzialny za aktualizację informacji:

Renata Sawicka

Zatwierdził

Renata Sawicka

Data sporządzenia

czwartek, 3 lip 2003 11:16

Data zatwierdzenia

czwartek, 3 lip 2003 11:21
Data dodania: czwartek, 3 lip 2003 11:16
Data upublicznienia: czwartek, 3 lip 2003 11:21
Opublikował(a): Joanna Sadłowska
Zaakceptował(a):
Artykuł był czytany: 2289 razy
Ilość edycji: 4