BIP Urzędu Miejskiego w Piszu

Biuletyn Informacji Publicznej

Zmiany dla wiadomości

Zaświadczenie stwierdzające zdolność prawną określoną prawem polskim do zawarcia małżeństwa za granicą

2003-07-03 13:46 - Dodanie nowej wiadomości: Zaświadczenie stwierdzające zdolność prawną określoną prawem polskim do zawarcia małżeństwa za granicą

2003-09-03 10:07 - Edycja wiadomości Zaświadczenie stwierdzające zdolność prawną określoną prawem polskim do zawarcia małżeństwa za granicą

Przejdź do wiadomości