BIP Urzędu Miejskiego w Piszu

Biuletyn Informacji Publicznej

Zaświadczenie stwierdzające zdolność prawną określoną prawem polskim do zawarcia małżeństwa za granicą

Miejsce załatwienia sprawy

Urząd Stanu Cywilnego w Piszu,
Plac Ignacego Daszyńskiego 7,
tel. (87) 423 28 96

Wymagane dokumenty

Osoba zainteresowana składając podanie o wydanie zaświadczenia powinna do niego dołączyć:
• odpis skrócony aktu urodzenia,
• dowód ustania poprzedniego małżeństwa, jeżeli wcześniej pozostawała w związku małżeńskim,
• pisemne zapewnienie, że nie wie o istnieniu okoliczności wyłączających zawarcie małżeństwa.
•dokument stwierdzający tożsamość.

Gdzie odebrać formularze:

Urząd Stanu Cywilnego w Piszu
Plac Ignacego Daszyńskiego 7
tel. (87) 423 28 96

Opłaty:

•zaświadczenie - 38 zł

Termin załatwienia sprawy (udzielenia odpowiedzi):

z chwilą złożenia podania i wymaganych dokumentów

Inne wskazówki, uwagi:

•Zaświadczenie wydaje kierownik USC miejsca zamieszkania osoby, której zaświadczenie dotyczy.
•Zaświadczenie traci moc po upływie trzech miesięcy od dnia jego wydania.
Zaświadczenie wydawane jedynie i wyłącznie osobie zainteresowanej.

Podstawa prawna:

Art. 71 ustawy z dnia 29 września 1986 r.- Prawo o aktach stanu cywilnego (jedn. tekst.: Dz. U. z 2011 r. Nr 212, poz. 1264 )

Odpowiedzialny za aktualizację informacji:

Grzegorz Pałdyna

Zatwierdził

Grzegorz Pałdyna

Data sporządzenia

czwartek, 10 maj 2012 12:35

Data zatwierdzenia

czwartek, 3 lip 2003 13:46
Data dodania: czwartek, 10 maj 2012 12:35
Data upublicznienia: czwartek, 3 lip 2003 13:46
Data przejścia do archiwum: wtorek, 24 mar 2020 13:39
Opublikował(a): Danuta Sokołowska
Zaakceptował(a):
Artykuł był czytany: 1962 razy
Ilość edycji: 1