BIP Urzędu Miejskiego w Piszu

Biuletyn Informacji Publicznej

Zmiany dla wiadomości

OGŁOSZENIE O PRZETARGU NIEOGRANICZONYM o wartości poniżej 60 tys. euro

2006-02-27 10:45 - Dodanie nowej wiadomości: OGŁOSZENIE O PRZETARGU NIEOGRANICZONYM o wartości poniżej 60 tys. euro

2006-03-10 15:01 - zmiana terminów składania i otwarcia ofert

Przejdź do wiadomości